Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Projekty Unijne - Cyfrowe Lubelskie - Działanie 2.1

23.07.2018

Miło nam poinformować, że 3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCLXXXIII/5631/2018

- zatwierdził listę ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz,

- wybrał projekty do dofinansowania

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie uzyskał wymaganą liczbę punktów.

 

Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby

23.07.2018

Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby

W roku 2018 Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby przypada na 28 lipca (sobota)

 

 

 

 

26 października 2003, na konferencji w Kopenhadze, Biuro Europejskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ustaliło oficjalnie dzień 1 października Światowym Dniem Świadomości WZW (ang. World Hepatitis Awareness Day, WHAD).

Szacuje się, iż na całym świecie Wirusowe Zapalenie Wątroby zarówno typu B, jak i C dotyczy aż pół miliona osób. Wiele z nich nie zdaje sobie sprawy, iż ma w sobie wirusa, co stwarza poważne zagrożenie, ponieważ konsekwencją nie podejmowania  

leczenia może być marskość wątroby i śmierć.
W związku z tak dużym problemem został ustanowiony Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Odbywa się on 28 lipca każdego roku. Data ta nie jest przypadkowa. Związana jest z urodzinami profesora Barucha Samuela Blumberga, który jest laureatem Nagrody Nobla. Jego największym sukcesem jest odkrycie wirusowego Zapalenia Wątroby typu B oraz opracowanie specjalistycznej szczepionki. Głównym celem tej inicjatywy jest poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat WZW oraz nakłanianie do uczestnictwa w badaniach profilaktycznych. Każdego roku obchodom towarzyszą inne hasła przewodnie. Odbywają się one pod głównym patronatem World Heppatitis Alliance, czyli pozarządowego organizacji. Symbolem Światowego Dnia WZW są małpki. Ich celem jest ukazanie reakcji społeczeństwa względem WZW. Pierwsza z nich to Mizary, która zakrywa oczy. Kolejna Kikazaru, która zatyka uszy, a ostatnia Iwazaru zasłania usta. Jest to dobitna aluzja do tego, jak zachowują się ludzie wobec WZW.


Światowy Dzień Karmienia Piersią

23.07.2018
Światowy Dzień Karmienia Piersią
W roku 2018 Światowy Dzień Karmienia Piersią przypada na 1 sierpnia (środa)

 

O tym, że pijąc mleko, mamy szansę stać się wielcy, UNICEF wiedział już w 1990 roku. Wtedy też ustanowił Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią, który rozpoczyna się właśnie w pierwszy dzień sierpnia. Już podczas drugich obchodów tego święta swoje zaangażowanie wykazało ponad 120 państw. Głównym założeniem całej inicjatywy jest promowanie karmienia wyłącznie mlekiem matki przez pierwsze pół roku życia dziecka w celu zapewnienia jego prawidłowego rozwoju. Karmienie piersią ma ogromne znaczenie dla przyszłości niemowlęcia: zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób, alergii i infekcji, słowem – wzmacnia odporność organizmu, nawet w dorosłym życiu. Optymalnym momentem całkowitego odstawienia dziecka od piersi jest drugi rok życia, jednak po pierwszym półroczu należy zacząć wprowadzać do diety maleństwa inne produkty. Co ciekawe, na karmieniu skorzystać mogą również matki. Zapewnienie pokarmu dziecku przez cały dzień to utrata około 500 kalorii, co pomaga kobietom po ciąży zrzucić nadmiar kilogramów i przyspieszyć powrót do formy fizycznej. Szeroko zakrojone kampanie organizowane na całym świecie od ponad 20 lat przynoszą rezultaty – szacuje się, że ok. 30% wszystkich niemowląt może liczyć na karmienie wyłącznie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia. Jak podkreślają UNICEF i Światowa Organizacja Zdrowia, diametralnie poprawiło to sytuację dzieci, zwłaszcza w krajach rozwijających się na terenie Afryki.

 


Centrum Wspierania Nowego Życia

23.07.2018

Projekt „Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem” - jest zgodny z kierunkiem przyjętym w procesie przebudowy i modernizacji obiektów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie i jego głównym celem jest odrestaurowanie zabytkowego budynku mieszczącego się w Lublinie, przy ulicy Lubartowskiej 81/83.

Wskazany obiekt pełnił rolę szpitala żydowskiego od 1886 roku (najstarszy szpital w Lublinie). Wybudowano go z funduszy Gminy Wyznaniowej Żydowskieja a autorem projektu był Marian Jarzyński. W 1942 roku Niemcy wymordowali chorych i personel szpitala,
a następnie urządzili w nim szpital Wermaht'u. Po wojnie od 1949 roku budynek szpitala pełnił rolę kliniki ginekologiczno-położniczej.

     Planowany projekt którego wartość szacujemy na kwotę 12,5 mln złotych, wpisuje się w strategię miasta Lublina oraz spełnia kryteria  Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023, CEL 3: KAPITAŁ KULTUROWY OBSZARU REWITALIZACJI WSPARCIEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO LUBLINA,

 

W związku z ograniczeniami dotyczącymi wymagań dla obiektów medycznych po wykonaniu prac restauracyjnych w celu zachowania jego użyteczności dla SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie podjęto decyzję o zlokalizowaniu w nim działalności skoncentrowanych wokół szeroko pojętej edukacji zdrowotnej oraz pełnieniu różnorodnych funkcji publicznych, społecznych oraz kulturalnych w postaci:

 

  • szkoły rodzenia; zagadnienie to doskonale będzie współgrać z planowanym przeznaczeniem części pomieszczeń (1 piętro) na działalność hostelową obsługującą pacjentów szpitala oraz ich rodziny, które chciałyby pozostać w pobliżu swoich dzieci przebywających w szpitalu;
  • miejsc noclegowych dla rodzin pacjentów hospitalizowanych w szpitalu, szczególnie dla matek nowonarodzonych dzieci, które ze względu na stan zdrowia muszą pozostać pod opieką szpitala;
  • przeznaczenia części pomieszczeń dla celów konferencyjno-szkoleniowo-wystawienniczych z zapleczem gastronomicznym,

 

Ponadto uwzględniając zabytkowy charakter budynku i jego historię planowane jest zorganizowanie w budynku Izby Pamięci w celu:

  • wykorzystania potencjału tego miejsca wzmacniającego prestiż, estetykę miasta oraz przyciągające mieszkańców i gości,
  • działalności wystawienniczej która ma być początkiem działań w obszarze kultury z możliwością organizacji stałych lub czasowych wystaw związanych z popularyzacją dziedzictwa kulturowego w celu kreowania wizerunku Lublina jako nieodkrytego celu turystycznego.

 

Planowany projekt zakłada współfinansowanie prac ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i w chwili obecnej jest na etapie oceny formalnej a jego harmonogram przewiduje zakończenie prac w połowie 2020 roku.


Ewakuacja oddziałów w SPSzW im. Jana Bożego - ćwiczenia

08.06.2018

Dnia 07 czerwca 2018 roku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim  im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji przy ul. Herberta 21 zostały przeprowadzone ćwiczenia z zasad zachowania i postępowania pracowników szpitala, na wypadek groźby podłożenia ładunku, pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie szpitala.

Więcej...                          Galeria

Dnia 07 czerwca 2018 roku ukazały się artykuły i relacje w regionalnych mediach.
Media o nas...
kurierlubelski.pl "Bomba i pożar w szpitalu przy ul. Herberta"
lublin112.pl "Bomba i pożar w szpitalu w Lublinie"


23 maja 2018 Rodzinny Festyn Zdrowotny

25.05.2018

W dniu 23 maja 2018 r. braliśmy czynny  udział w Rodzinnym Festynie Zdrowotnym w ramach obchodów VI Lubelskich Dni Promujących Zdrowie, który odbył się na Placu Lecha Kaczyńskiego przy Centrum Kultury.

W trakcie Festynu jego uczestnicy korzystali z bezpłatnych konsultacji i porad medycznych z zakresu edukacji zdrowotnej dla kobiet w ciąży i połogu których udzielały Panie położne. Panie pielęgniarki, natomiast oznaczały poziom glukozy we krwi, jak również  wykonywały pomiary tętna i ciśnienia krwi.

Utworzona własnoręcznie przez nasze Panie dietetyczki „Piramida Zdrowego Żywienia” jak również poczęstunek w postaci chipsów owocowo-warzywnych oraz porady dietetyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników Festynu  i uzyskały wiele słów uznania.

Galeria

Podczas Festynu zachęcaliśmy również do korzystania z  usług medycznych naszego szpitala  oraz  prowadzonych przez nas badań profilaktycznych, tj. profilaktyki raka szyjki macicy i raka jelita grubego. (patrz: zakładka Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia), Program profilaktyczny raka jelita grubego).


VI Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

23.05.2018

W dniach: 21 maja – 08 czerwca 2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie bierze czynny udział w VI Lubelskich Dniach Promujących Zdrowie skierowanych do mieszkańców Lublina.

Mieszkańcom Lublina proponujemy bogatą ofertę bezpłatnych badań profilaktycznych, porad i konsultacji medycznych, tj.: badania spirometryczne dla dorosłych, konsultacje ortopedyczne, profilaktykę: raka jelita grubego, raka prostaty, raka szyjki macicy, raka piersi, edukacje zdrowotną dla kobiet w ciąży i połogu oraz badania laboratoryjne.
 


 

Dnia 23 maja 2018 r. Szpital bierze udział w Rodzinnym Festynie Zdrowotnym na placu im. Lecha Kaczyńskiego przy Centrum Kultury w Lublinie. Mieszkańców Lublina zaprasza na plenerowe konsultacje z zakresu dietetyki, edukacji zdrowotnej oraz pomiary cukru, tętna i ciśnienia krwi.

Więcej: https://lublin.eu/mieszkancy/zdrowie/aktualnosci/vi-lubelskie-dni-promujace-zdrowie,112,1345,1.html


Ćwiczenia z ewakuacji w SPSzW im. Jana Bożego

22.05.2018Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Bożego w Lublinie
zawiadamia, że
Dnia 07 czerwca 2018 r.  godz. 9:00 - 12:00
w lokalizacji przy ul. Herberta 21

odbędą się praktyczne ćwiczenia z udziałem Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego z zakresu
ewakuacji pracowników i pacjentów w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.


Programy profilaktyczne w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie

24.04.2018

Dnia 24.04.2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego podpisał umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację programów  dofinasowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, tj  „Program profilaktyki raka szyjki macicy w podregionie lubelskim” i „Profilaktyki chorób nowotworowych jelita grubego w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na terenie podregionu lubelskiego”.   więcej

 

 

 

Media o nas:
rynekzdrowia.pl "Bezpłatne badania profilaktyczne - cytologia i kolonoskopia w szpitalu Jana Bożego"
wyborcza.pl "Bezpłatne badania profilaktyczne"
dziennikwschodni.pl "Szpital dostał pieniądze na walkę z nowotworami"
 


7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia

06.04.2018

„Zdrowie dla wszystkich” to hasło Światowego Dnia Zdrowia w 2018r.
Święto obchodzone corocznie 7 kwietnia (od 1950r.), w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), sprzyja mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie, jak również wspieraniu krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).
Tematem przewodnim kampanii jest: „Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego”.
         SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie zapewnia pacjentom dostęp do wysokiej jakości usług medycznych poprzez szybką diagnostykę, kompleksową opiekę i skuteczne leczenie.


e-RejestracjaE-REJESTRACJA

KORONAWIRUS - INFORMACJE
I ZALECENIA

 

KOORDYNOWANA OPIEKA
NAD KOBIETĄ W CIĄŻY


Protezoplastyka stawu biodrowego
i stawu kolanowego

Projekty unijne

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
RPO WL 2014-2020

Dofinansowania

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie w zakresie:

"Prace leczniczo - pielęgnacyjne drzewostanu rosnącego na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji ul. Herberta 21"

Certyfikaty

 


                     

Filmy o Szpitalu
 

Linki

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

 

Zdrowie
 naszych
  pacjentów
    najwyższą
      wartością

 

ul. Mieczysława Biernackiego 9
20-089 Lublin

 

 

Sekretariat: 81 740-20-39
Kancelaria: 81 740-89-90

 

 

 

 

NIP: 712-23-96-043
Regon: 430992402
KRS: 0000003646

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS