Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Ćwiczenie obronne "DANIEL 2018" w SPSzW im. Jana Bożego

13.11.2018

W dniach 06-08 listopada 2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie brał udział w ćwiczeniu obronnym prowadzonym przez Marszałka Województwa Lubelskiego pod kryptonimem "DANIEL 2018".

więcej...

Galeria


Komunikat - 12 listopada dniem pracy

09.11.2018

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2117) 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) jest dniem pracy dla publicznej służby zdrowia realizującej kontrakt z NFZ, w związku z tym praca odbywać się będzie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem pracy na miesiąc listopad 2018r.
Jednocześnie informuję, że Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej pracować będzie jak w dzień świąteczny tj. od 8:00 do 8:00 dnia następnego.


Pożegnanie Rady Społecznej Szpitala

31.10.2018

Rada Społeczna SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, organ doradczy i opiniujący Dyrektora, zakończyła kadencję.
Dnia 29 października 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie kadencji 2014-2018.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie wyraziła wdzięczność przedstawicielom Rady Społecznej za działania wspierające służbę zdrowia i wręczyła pisemne podziękowania za wkład w rozwój działalności Szpitala oraz pamiątkowy upominek – prace pacjentów.
Przewodniczący Rady Społecznej Pan Jacek Sobczak również podziękował wszystkim członkom Rady Społecznej SPSzW im. Jana Bożego, a także pozostałym uczestnikom obrad za czynne uczestnictwo.
Galeria


Dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację kolejnych projektów

24.10.2018

 Dnia 16.10.2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie podpisał umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektów z zakresu podstawowej  opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,

pt. „Wzmocnienie działań w zakresie dostępności i jakości usług
w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie” oraz „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie poprzez utworzenie nowych i reorganizację już istniejących świadczeń medycznych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”.

galeria

Media o nas:
kurierlubelski.pl: Szpital im. Jana Bożego planuje otworzyć nowe poradnie od przyszłego roku
lubelskie.pl: Szpital z unijnym dofinansowaniem
wyborcza.pl: W Szpitalu Jana Bożego będą nowe poradnie

 


18 października – święto Patrona Służby Zdrowia

17.10.2018

W dniu Św. Łukasza patrona pracowników Służby Zdrowia składam wyrazy uznania oraz podziękowania dla wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie za wysiłek, poświęcenie i ofiarność w wykonywaniu szczególnie ważnej i odpowiedzialnej służby na rzecz drugiego człowieka.
Proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.

Marzena Kowalczyk
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Jana Bożego w Lublinie


KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

03.10.2018

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04 października 2018 r. ulegają zmianie numery telefonów dla lekarza i pielęgniarki wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Informacje pod numerami telefonów:

UWAGA: Zmiana numerów telefonu!
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – Stacjonarna (lekarz + pielęgniarka)
Tel. 81 760 43 43
Lekarz Wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – tel. 515 752 750
Pielęgniarka Wyjazdowej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – tel. 572 774 773

Świadczenia zdrowotne są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji  przy ul. Biernackiego 9.


Zaproszenie na spotkanie edukacyjne

03.10.2018

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie we współpracy z firmą Biomedica Poland Sp. z o. o.  serdecznie zaprasza na spotkanie edukacyjne poświęcone tematyce oporności na karbapenemy wśród pałeczek jelitowych , które odbędzie się w dniu 04.10.2018 r. o godz. 11.30 w Sali Konferencyjnej (parter) w siedzibie Szpitala przy ul. Herberta 21 w Lublinie.

Program spotkania

Raport Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów


Dni Spirometrii 2018

17.09.2018

Dni spirometrii 2018 – bezpłatne badania  spirometryczne płuc
w SPSzW im. Jana Bożego

Dnia 03 października 2018 roku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie w ramach europejskiej kampanii "Healthy Lungs For Life" odbędą się ogólnopolskie bezpłatne badania spirometryczne.     więcej...  

Przyjmujemy wcześniejsze zapisy telefoniczne:

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Herberta 21 - godz. wykonywania badań: 10.00-12.00,
tel. 81 760 42 68

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Sieroca 2B – godz. wykonywania badań: 15.00-17.00,
tel. 81 740 83 75


Szczepienia ochronne przeciw grypie w SPSzW im. Jana Bożego

05.09.2018

Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Lublin w wieku powyżej 65 lat. Przychodnia Lekarza Rodzinnego SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie przy ul. Herberta 21 zaprasza osoby powyżej 65 roku życia na bezpłatne szczepienia ochronne przeciw grypie w dniach: od 10 września 2018 r. do 20 listopada 2018 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

Kontakt telefoniczny: 81 760 42 22

UWAGA! Do szczepienia wymagana jest kwalifikacja lekarza rodzinnego.


Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc

24.07.2018

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego decyzją Ministra Zdrowia został zakwalifikowany do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania: wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2018 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu roku 2018.

Dzięki finansowemu wsparciu MZ na zakup aparatury i sprzętu medycznego Szpital utworzy  4-łóżkową salę dla pacjentów leczonych z powodu różnych chorób, przede wszystkim z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc POChP, w której będzie prowadzona nieinwazyjna wentylacja mechaniczna. Przyczyni się to do zmniejszenia umieralności z powodu zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania.

Ponadto w ramach realizacji programu Szpital zapewni pacjentom rehabilitację pneumonologiczną w warunkach domowych.


e-RejestracjaE-REJESTRACJA

INFORMACJE NA TEMAT KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

KOORDYNOWANA OPIEKA
NAD KOBIETĄ W CIĄŻY


Protezoplastyka stawu biodrowego
i stawu kolanowego

Projekty unijne

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
RPO WL 2014-2020

Dofinansowania

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie w zakresie:

"Prace leczniczo - pielęgnacyjne drzewostanu rosnącego na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji ul. Herberta 21"

Certyfikaty

 


                     

Filmy o Szpitalu
 

Linki

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

 

Zdrowie
 naszych
  pacjentów
    najwyższą
      wartością

 

ul. Mieczysława Biernackiego 9
20-089 Lublin

 

 

Sekretariat: 81 740-20-39
Kancelaria: 81 740-89-90

 

 

 

 

NIP: 712-23-96-043
Regon: 430992402
KRS: 0000003646

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS