Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Podziękowania dla Szpitala

08.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jazda z Pomocą

07.04.2020

Szanowni Państwo, z ogromną radością i wzruszeniem pragniemy poinformować
o bezinteresownej i spontanicznej akcji Katolickiego Uniwerytetu Lubelskiego przy wsparciu Fundacji Rozwoju KUL, która pod hasłem „Jazda z Pomocą” ma na celu zbiórkę pieniędzy na zakup specjalistycznego samochodu medycznego dla Naszego Szpitala

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/fam4dp
oraz
Apel Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego
https://www.kul.pl/

Bezinteresowność działania w czasie tak trudnym dla nas wszystkich, zasługuje na szczere podziękowania dla inicjatorów akcji – Fundacji Rozwoju KUL jak i samego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, co niniejszym wpisem czynimy.

Prosimy Wszystkich z Państwa, którzy uznacie, że akcja „Jazda z pomocą” jest ze wszech miar słuszna
i potrzebna, do włączenia się do niej i propagowania jej za pośrednictwem mediów społecznościowych.


Życzenia Wilkanocne

07.04.2020


Informacja dot. zabiegów fizjoterapeutycznych

03.04.2020


Infolinia

27.03.2020


Materiały informacyjne Ministerstwa Zdrowia

20.03.2020


Informacja dot. wstrzymania przyjęć

17.03.2020

„W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecenia Wojewody Lubelskiego, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

1. wstrzymuje przyjęcia planowe i zabiegi operacyjne, za wyjątkiem sytuacji dotyczących pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia,

2. zakazuje odwiedzin pacjentów przez osoby spoza szpitala,

3. wstrzymuje wizyty przedstawicieli medycznych i handlowych w szpitalu i poradniach.

Aktualne wiadomości o dalszej działalności naszej placówki znajdą Państwo na stronie www.janbozy.lublin.pl

 

Tadeusz Duszyński
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Bożego w Lublinie


Informacja dot. AOS i POZ

13.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ NUMERÓW DO PORADNI


Informacja dot. RTG i USG

13.03.2020


Informacja dot. Fizjoterapii

12.03.2020


e-RejestracjaE-REJESTRACJA

KORONAWIRUS - INFORMACJE
I ZALECENIA

 

KOORDYNOWANA OPIEKA
NAD KOBIETĄ W CIĄŻY


Protezoplastyka stawu biodrowego
i stawu kolanowego

Projekty unijne

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
RPO WL 2014-2020

PROJEKT GRANTOWY NR POWR.05.02.00-00-0001/20 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ W DNIU 30 CZERWCA 2020 R. POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA – MINISTREM ZDROWIA, A NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

Dofinansowania

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie w zakresie:

"Prace leczniczo - pielęgnacyjne drzewostanu rosnącego na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji ul. Herberta 21"

Certyfikaty

 


                     

Filmy o Szpitalu
 

Linki

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

 

Zdrowie
 naszych
  pacjentów
    najwyższą
      wartością

 

ul. Mieczysława Biernackiego 9
20-089 Lublin

 

 

Sekretariat: 81 740-20-39
Kancelaria: 81 740-89-90

 

 

 

 

NIP: 712-23-96-043
Regon: 430992402
KRS: 0000003646

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS