Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Komunikat - zmiana miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej

12.10.2020

W związku z zakończeniem kolejnego etapu prac remontowo-budowlanych Dział Fizjoterapii został przeniesiony do lokalizacji przy ul. Zbigniewa Herberta 21

Godziny pracy: 7:00 – 18:00

Rejestracja pod nr telefonu: 81 760 42 45, w godz.: 7:30 – 14:00


Dofinansowano z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A.

09.10.2020

 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. informuje, że uzyskał dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU S.A. w kwocie 10.000,00 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup 2 szt. wózków anestezjologicznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Realizacja zadania wpłynie na podniesienie  jakości świadczonych usług medycznych.

Dziękujemy.


Podziękowania dla Fundacji „Solidarni Górnicy”

06.10.2020

W imieniu pracowników i pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie oraz własnym, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie dla naszego Szpitala.
Jesteśmy wzruszeni i wdzięczni za ten ludzki odruch i dar w obliczu epidemii oraz wsparcie w walce o ludzkie życie i zdrowie.
My jako zespół Szpitala oddajemy do dyspozycji społeczeństwa swoją wiedzę i umiejętności. Państwo zaś okazali nam dużo życzliwości i ciepła oraz zaangażowania we wspólną sprawę.
    


Tadeusz Duszyński
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
 im. Jana Bożego w Lublinie


ZMIANA NUMERU Punktu Pobierania Wymazów

10.09.2020

Informujemy o zmianie numeru telefonu do Punktu Pobierania Wymazów w kierunku zakażenia SARS-Cov-2,  zlokalizowanego w naszym przy ul. Biernackiego 9.

Nowy mumer telefonu: 516 791 842 

Punkt pobierania wymazów będzie czynny cały tydzień (od poniedziałku do niedzieli) w godzinach od 11.00-14.00.


Dzień 21.08.2020 r., jest dniem wolnym w naszym Szpitalu

19.08.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dzień 21.08.2020 r., jest dniem wolnym od pracy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie w zamian za dzień 15.08.2020 r.
POZ /poradnia lekarza rodzinnego oraz nocna i świąteczna opieka medyczna/ pracują zgodnie z harmonogramem.
Aktualne wiadomości o dalszej działalności naszej placówki znajdą Państwo na stronie www.janbozy.lublin.pl


Chirurgiczne leczenie otyłości

18.06.2020

W związku z epidemią otyłości w dzisiejszych czasach i z lawinowo narastającą liczbą osób z nadwaga i otyłością w Polsce, nasz Szpital, wychodząc naprzeciw potrzebom Pacjentów, rozpoczyna zapisy na leczenie bariatryczne (chirurgiczne leczenie otyłości).  Naszym nowym członkiem zespołu chirurgicznego został od stycznia 2020 roku dr Jakub Gołyski, który przez wiele lat pracował w ośrodku w Łęcznej zajmującym się leczeniem bariatrycznym.

Otyłość niesie za sobą znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia chorób takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca t. II, hipercholesterolemia i wiele innych, co niesie za sobą ryzyko m. in. zawałów serca, niewydolności krążenia, udarów mózgu czy zwyrodnienia stawów. Utrata masy ciała, będąca wynikiem leczenia bariatrycznego, pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć prawdopodobieństwo w/w chorób.


INFORMACJE DLA PACJENTÓW ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PRZYCHODNI

05.06.2020

Od 20 marca 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, obowiązuje w Polsce stan epidemii COVID-19. Szpital jest zobowiązany zachować procedury triażu oraz zapewnić warunki pełnego bezpieczeństwa epidemiologicznego zarówno pacjentom jak i personelowi. W związku z powrotem od 1.06.2020 r. do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania porad medycznych w Przychodniach/ Poradniach SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, zwracamy się z prośbą do Pacjentów planujących wizytę w strukturach naszego szpitala o respektowanie „Zaleceń epidemiologicznych dla pacjentów Przychodni/ Poradni” dostępnych w poniższych załącznikach. Zachęcamy także do zapoznania się z „Poradnikiem dla pacjentów nt. COVID-19”, w którym zebraliśmy najistotniejsze informacje dotyczące choroby oraz sposobów zminimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

PORADNIK DLA PACJENTA

ZALECENIA EPIDEMIOLOGICZNE DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI I PORADNI


Punkt Pobierania Wymazów

02.06.2020

Informujemy, iż w dniu 3 czerwca 2020 r. uruchomiony zostanie punkt pobierania wymazów w kierunku zakażenia SARS-Cov-2 w naszym Szpitalu, w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9 w Lublinie. Z badań będą mogły skorzystać dwie grupy pacjentów: osoby przebywające w kwarantannie oraz osoby zobowiązane wykonać test przed wyjazdem do sanatorium.

Osoby przebywające w kwarantannie,  w jedenastym dniu kwarantanny otrzymają sms o możliwości wykonania bezpłatnego testu na obecność koronawirusa. Należy pamiętać, że do punktu pobrań muszą się udać samochodem, aby nie naruszyć warunków kwarantanny.

Pacjenci oczekujący na leczenie sanatoryjne, otrzymają informację od właściwych oddziałów NFZ o konieczności wykonania testu. Badanie należy wykonać nie wcześniej niż w 6 dniu przed wyjazdem do uzdrowiska. Otrzymanie negatywnego wyniku testu jest warunkiem wyjazdu i możliwości rozpoczęcia leczenia.

Obie grupy pacjentów będą mogły skorzystać z naszego  punktu pobierania wymazów. W tym celu pacjenci muszą umówić się z naszym personelem na pobranie wymazu, co mogą zrobić pod specjalnie w tym celu uruchomionym numerem telefonu: 81 760 45 99.

Punkt pobierania wymazów będzie czynny cały tydzień (od poniedziałku do niedzieli) w godzinach od 11.00-14.00.


Dzień pielęgniarki i położnej

12.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 


List Marszałka do Położnych i Pielęgniarek

12.05.2020

Przekazujemy, list Pana Marszałka do Położnych i Pielęgniarek, a także Położników i Pielęgniarzy.

 


e-RejestracjaE-REJESTRACJA

KORONAWIRUS - INFORMACJE
I ZALECENIA

 

KOORDYNOWANA OPIEKA
NAD KOBIETĄ W CIĄŻY


Protezoplastyka stawu biodrowego
i stawu kolanowego

Projekty unijne

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
RPO WL 2014-2020

PROJEKT GRANTOWY NR POWR.05.02.00-00-0001/20 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ W DNIU 30 CZERWCA 2020 R. POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA – MINISTREM ZDROWIA, A NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

Dofinansowania

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie w zakresie:

"Prace leczniczo - pielęgnacyjne drzewostanu rosnącego na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji ul. Herberta 21"

Certyfikaty

 


                     

Filmy o Szpitalu
 

Linki

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

 

Zdrowie
 naszych
  pacjentów
    najwyższą
      wartością

 

ul. Mieczysława Biernackiego 9
20-089 Lublin

 

 

Sekretariat: 81 740-20-39
Kancelaria: 81 740-89-90

 

 

 

 

NIP: 712-23-96-043
Regon: 430992402
KRS: 0000003646

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS