Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Komunikat Szpitala

01.03.2016

Z dniem 29.02.2016 r., Wojewódzka Przychodnia Ginekologiczno - Położnicza została przeniesiona na ul. Lubartowską 81 w Lublinie (do poprzedniej lokalizacji).

Numery telefonów i godziny przyjęć pozostają bez zmian.

Rejestracja tel. 81 740-89-97


Komunikat Szpitala

01.02.2015

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego informuje, iż z dniem 1 lutego 2015 roku Oddział Internistyczno-Kardiologiczny przy ul. Kruczkowskiego 21 został przeniesiony do Oddziału  Internistycznego przy ul. Biernackiego 9.

Miejscem udzielania świadczeń w zakresie chorób wewnętrznych jest Oddział Internistyczny zlokalizowany przy ul. Biernackiego 9 w Lublinie


Komunikat prasowy

30.12.2014

Uprzejmie informujemy, że z dniem  31 grudnia 2014 roku nastąpi połączenie Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie. Wszystkie komórki organizacyjne Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie SP ZOZ  włączone zostaną w strukturę SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych pozostają bez zmian. Dla pacjentów oznacza to poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych w tym diagnostycznych, przez co oferowane dotychczas przez szpitale usługi staną się bardziej kompleksowe i komplementarne. Np. pacjent ze skierowaniem do laboratorium wystawionym przez lekarza z ul. Kruczkowskiego będzie miał do wyboru dwa punkty pobrań przy ul. Kruczkowskiego lub ul. Biernackiego, a nie tak jak dotychczas jeden, w zależności od miejsca pracy lekarza kierującego na badanie.

Konsolidacja stwarza ramy organizacyjno-prawne umożliwiające podejmowanie działań obniżających koszty funkcjonowania szpitala, co w dobie konkurencyjności rynkowej jest czynnikiem niezbędnym. Stwarza więc szansę na zbudowanie przewagi konkurencyjnej, wspólnej strategii inwestycyjnej i rozwój nowych technologii medycznych. Oznacza więc szansę na rozwój zawodowy pracowników medycznych i niemedycznych szpitala.


e-RejestracjaE-REJESTRACJA

KORONAWIRUS - INFORMACJE
I ZALECENIA

 

KOORDYNOWANA OPIEKA
NAD KOBIETĄ W CIĄŻY


Protezoplastyka stawu biodrowego
i stawu kolanowego

Projekty unijne

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
RPO WL 2014-2020

PROJEKT GRANTOWY NR POWR.05.02.00-00-0001/20 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ W DNIU 30 CZERWCA 2020 R. POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA – MINISTREM ZDROWIA, A NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

Dofinansowania

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie w zakresie:

"Prace leczniczo - pielęgnacyjne drzewostanu rosnącego na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji ul. Herberta 21"

 

Utworzenie Pracowni Diagnostyki Koronowirusa SARS-CoV-2 technikami biologii molekularnej w systemie zamkniętym w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie informuje o zakończeniu realizacji projektu polegającego na utworzeniu Pracowni Diagnostyki Koronowirusa SARS-CoV-2 technikami biologii molekularnej w systemie zamkniętym w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości 750.000,00 PLN. Dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu i wyposażenia oraz adaptację pomieszczeń w celu uruchomienia systemu testów SARS-CoV-2 (reakcja PCR z odwrotną transkryptazą wykonywana w czasie rzeczywistym) w nowej pracowni COVID-19 w ramach Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej naszego szpitala.

Certyfikaty

 


                     

Filmy o Szpitalu
 

Linki

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

 

Zdrowie
 naszych
  pacjentów
    najwyższą
      wartością

 

ul. Mieczysława Biernackiego 9
20-089 Lublin

 

 

Sekretariat: 81 740-20-39
Kancelaria: 81 740-89-90

 

 

 

 

NIP: 712-23-96-043
Regon: 430992402
KRS: 0000003646

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS