Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Wyróżniono pielęgniarki naszego Szpitala na XXXIII Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych

05.04.2017

Dnia 30 marca 2017 roku na XXXIII Zjeździe Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego, Panie Bożena Jędrys i Marzena Siek otrzymały brązowe odznaczenia za zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych przyznane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Ponadto nagrodzono nasze pielęgniarki medalem XXV lecia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie za zaangażowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. Uhonorowane Panie wykorzystują swoją wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm w zakresie przepisów prawa dotyczących ustawy o samorządzie oraz ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych. galeria


SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie członkiem Polskiej Federacji Szpitali

15.03.2017

Informujemy, że z dniem 14 marca 2017 roku Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie stał się członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Szpitali (PFSz). Więcej...
http://www.pfsz.org/


ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW ORAZ ODDZIAŁ POŁOŻNICZY Z ODDZIAŁEM PATOLOGII CIĄŻY PO REMONCIE

27.02.2017

Dnia 27 lutego 2017 roku przyjęto pierwsze pacjentki w nowo wyremontowanych oddziałach Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 81. Więcej....

Dnia 24 lutego 2017 roku ukazały się artykuły i relacje w regionalnych mediach. Media o nas:
"Oddział położniczy w lubelskim szpitalu już po remoncie" (Polskie Radio Lublin)
"Położnictwo przy ul. Lubartowskiej przeszło metamorfozę" (Gazeta Wyborcza)
"Szpital przy Lubartowskiej po remoncie: Rusza oddział położniczy i noworodków" (Kurier Lubelski)

Galeria ...


Dnia 17.01.2017 w Dzienniku Wschodnim ukazał się artykuł „Nowości dla pacjentów”

17.01.2017

Artykuł podsumował wprowadzone w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie nowe, innowacyjne usługi medyczne z zakresu:
"Nowości dla pacjentów w szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie" (Dziennik Wschodni z dnia 17 stycznia 2017 r. autor: Katarzyna Prus)
 

1. Torakochirurgii

W województwie lubelskim jedyny oddział torakochirurgii znajduje się w strukturach Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Przy tak dużym regionie, jaki obsługuje, napływ pacjentów jest znaczny. Wynika z tego długi okres oczekiwania w kolejce chorych do przyjęcia tego oddziału. Niejednokrotnie przekracza on 2 miesiące.

Mając na uwadze dobro pacjentów naszego regionu, Pani mgr Marzena Kowalczyk, Dyrektor Naczelna SPSZW im. Jana Bożego w Lublinie, wyszła z inicjatywą utworzenia w strukturach kierowanego przez siebie szpitala pododdziału o profilu torakochirurgicznym. Przeprowadzanie zabiegów operacyjnych powierzono specjalistom torakochirurgii z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK4, którzy w ramach umowy kontraktowej wykonują je kilka razy w miesiącu. Pierwsze procedury z tego zakresu wykonano w sierpniu 2016 r. Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania  tych zabiegów oraz konieczność przyswojenia odpowiednich standardów opieki nad operowanymi pacjentami przez personel SPSZW, w chwili obecnej wykonywane są głównie niewielkie operacje diagnostyczne oraz lecznicze. Już nawet tak ograniczony profil usług z dziedziny torakochirurgii przyczynił się do poprawienia dostępności świadczeń z tej dziedziny w województwie lubelskim.  Można spodziewać się, że przejęcie części procedur odciąży również główny ośrodek torakochirurgiczny SPSK4, pozwalając mu na skoncentrowanie się na bardziej zaawansowanych procedurach medycznych a także na skrócenie kolejki oczekujących pacjentów.   

Od chwili rozpoczęcia działalności torakochirurgicznej w SPSZW przeprowadzane są zabiegi takie jak: klinowe wycięcie guzków płuca, diagnostyka zmian nowotworowych w obrębie śródpiersia, opłucnej i tkanki płucnej czy też operacje chorych z ropniakami opłucnej lub odmą opłucnową. Wszystkie dotychczas wykonane zabiegi operacyjne zakończyły się sukcesem. Pacjenci byli wypisywani do domu bez powikłań. Personel oddziału chirurgii ogólnej, w obrębie którego hospitalizowani są pacjenci, nabiera coraz większego doświadczenia w prowadzeniu chorych pod kierunkiem specjalistów torakochirurgii. Pozwala to zakładać, że podjęta inicjatywa będzie się bez przeszkód rozwijać umożliwiając rozbudowę profilu wykonywanych procedur, zwiększanie liczby operowanych pacjentów a w przyszłości być może dojdzie do powstania pełnowartościowego oddziału chirurgii klatki piersiowej w strukturach SPSzW.

2. Urologii Dziecięcej

W ramach współpracy z Kliniką Nefrologii  Uniwersyteckiego Szpitala  Dziecięcego w Lublinie, Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie jako jedyny w regionie zajmuje się leczeniem kamicy nerek i moczowodu u dzieci przy wykorzystaniu innowacyjnych metod przy użyciu endoskopów i lasera, a w szczególności zabiegi:

  1. URSL – wewnątrz moczowodowe kruszenie kamieni moczowych z użyciem lasera,
  2. URSL – Flex – innowacyjne leczenie kamicy miedniczki nerkowej i trudnej kamicy kielichowej,
  3. PCNL – wewnątrznerkowe kruszenie kamieni z użyciem lasera, sprzętem zminiaturyzowanym,
  4. ESWL - leczenie kamicy nerki i moczowodu falą uderzeniową.

3. Ortopedii

Oddział Urazowo–Ortopedyczny Szpitala zapewnia krótki czas oczekiwania 2-3 miesiące na protezoplastykę  stawu biodrowego i stawu kolanowego, metodę skutecznego leczenia zmian zwyrodnieniowych biodra i stawu kolanowego. Zabiegi wykonywane są  przez lekarzy specjalistów. Szpital zapewnia kompleksową opiekę szpitalną,  rehabilitację i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

4. Leczenia bólu –Termolezji

Od dwóch lat z powodzeniem w ramach Oddziału Chirurgii wykonywane są przez specjalistę od leczenia bólu zabiegi TERMOLEZJI. Jest to inwazyjna metoda leczenia przewlekłego bólu przy pomocy specjalistycznego sprzętu wykorzystującego prądy o wysokiej częstotliwości, które zmniejszają przewodnictwo bólu w nerwach czuciowych.
Zabieg jest w pełni bezpieczny, wykonywany bez usypiania chorego, w znieczuleniu miejscowym, w warunkach sali operacyjnej pod kontrolą rentgenowską. Metoda charakteryzuje się skutecznością 70–80%, efekt utrzymuje się od kilku m-cy do roku. Pobyt pacjenta w szpitalu trwa 2-3 dni. Wskazaniami do zastosowania termolezji są wszystkie rodzaje bólów kostno-stawowych i bólów głowy.

5. Mama bez bólu

Trakt Porodowy SPSzW im. J. Bożego jest w pełni przygotowany do stosowania różnych form łagodzenia bólu porodowego. Stosowane są niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu (utrzymanie aktywności fizycznej, techniki oddechowe, masaż relaksacyjny, metody fizjoterapeutyczne, kąpiel wodna), jak również farmakologiczne metody łagodzenia bólu (analgezja wziewna, podawanie leków przeciwbólowych, znieczulenie zewnątrzoponowe).

Szpital zgodnie z wymaganiami standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego przy pełnym zabezpieczeniu anestezjologicznym realizuje porody w znieczuleniu zewnątrzoponowym.

 


Konkurs "Pielęgniarka/Położna roku 2016 S.P.Sz.W. im. Jana Bożego w Lublinie

02.12.2016

Profesjonalizm i wiedza w Szpitalu nagradzane

W dniu 1 grudnia 2016 w Sali Konferencyjnej w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81 Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu.

Tytuł Pielęgniarki/Położnej 2016 SPSzW im. J. Bożego r. zdobyła  Pani Monika Wójcik
II miejsce – Pani Agnieszka Gąsior-Guziak
III miejsce – Pani Zdzisława Puchała

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczestnikami mogły być pielęgniarki i położne zatrudnione w Szpitalu, typowane przez Pielęgniarkę/Położną Oddziałową i rekomendowane przez zespoły terapeutyczne, wyróżniające się pod kątem wiedzy, umiejętności i postaw etycznych.

Celem Konkursu było wzmocnienie rangi zawodu Pielęgniarki i Położnej oraz rozwijanie kreatywności i propagowanie kultury doskonalenia wiedzy.

Kandydatki odpowiadając na pytania testowe w części merytorycznej, udowodniły, że nie są im obce zagadnienia dotyczące wiedzy ogólnozawodowej, etyki czy ustawodawstwa obowiązującego w ochronie zdrowia.

W Szpitalu prowadzona jest ścieżka kariery zawodowej w pielęgniarstwie. Podnoszenie kwalifikacji, w tym kształcenie na poziomie magisterskim odbywa się przy pełnej aprobacie Dyrekcji i Naczelnej Pielęgniarki.

Ma to wymierne korzyści zarówno dla grupy zawodowej pielęgniarek (poprzez wzrost zaufania społecznego a tym samym większy prestiż społeczny), jak i dla odbiorców świadczeń pielęgniarskich (bezpieczeństwo i satysfakcja pacjentów). galeria


Szczepienia ochronne przeciw grypie

05.09.2016

Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Lublin w wieku powyżej 65 lat. Przychodnia Lekarza Rodzinnego SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie przy ul. Kruczkowskiego 21, zaprasza osoby powyżej 65 roku życia na bezpłatne szczepienia ochronne przeciw grypie w dniach: od 5 września do 9 grudnia 2016 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00. Kontakt telefoniczny: 81 7604222

UWAGA! Do szczepienia wymagana jest kwalifikacja lekarza rodzinnego.

Konkurs FluManiak 2016. Kod SPSzW im. J. Bożego: E96QXT
więcej   pobierz ulotkę   plakat

 


Rodzinny Festyn Zdrowotny

01.06.2016

W dniu 31 maja 2016 r. na placu im. Lecha Kaczyńskiego przy Centrum Kultury w Lublinie w godzinach 14.00 - 19.00 odbył się Rodzinny Festyn Zdrowotny, promujący dobre wzorce w zakresie zdrowia.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie wziął aktywny udział w/w Festynie. Wykonywaliśmy bezpłatnie pomiar poziomu glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego. Udzielaliśmy porad w zakresie edukacji zdrowotnej kobietom w ciąży i połogu. W ramach profilaktyki chorób nowotworowych prezentowaliśmy na fantomach samobadanie piersi. Zapraszaliśmy na bezpłatne badania cytologiczne. galeria


IV Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

25.05.2016

31 maja - 2 czerwca 2016 r. - Rodzinne Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia.
Zachęcamy do skorzystania z oferty bezpłatnych konsultacji, porad i badań profilaktycznych w podmiotach na terenie Miasta Lublin, w tym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie ... zobacz folder


Uroczysta gala wręczenia pamiątkowych statuetek w plebiscycie Kuriera Lubelskiego

28.04.2016

Dnia 27 kwietnia 2016 r. na Zamku Lubelskim odbyła się uroczysta gala wręczenia pamiątkowych statuetek w plebiscycie Kuriera Lubelskiego „Lekarz Roku 2015”.  Zebrali się na niej najlepsi lekarze z Lublina, przedstawiciele służby zdrowia oraz  władz województwa.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie zajął drugie miejsce w kategorii najlepszych placówek publicznych.

Dziękujemy wszystkim Pacjentom i Czytelnikom Kuriera Lubelskiego za oddane na nasz szpital głosy. Są one dla nas wyrazem Waszego uznania i jednocześnie wyzwaniem do bycia lepszym.

 


Wojewódzka Przychodnia Ginekologiczno - Położnicza

22.03.2016

Pragniemy poinformować, iż w dniu 22.03.2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno – Położniczej przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie.
 

To niezwykle ważna, kluczowa inwestycja, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. W efekcie ponad dwuletnich prac budowlano - remontowych powstał nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek z windą, o powierzchni 850 m2 zawierający 57 pomieszczeń. Znajdują się w nim funkcjonalnie urządzone i profesjonalnie wyposażone gabinety lekarskie, diagnostyczno-zabiegowe, gabinet USG, położnej środowiskowej a także Punkt Pobrań badań laboratoryjnych jak również przestronne poczekalnie.

Wojewódzka Przychodnia Ginekologiczno – Położnicza świadczy kompleksowe usługi w ramach trzech poradni: ginekologiczno – położniczej, endokrynologii ginekologicznej, patologii ciąży. Realizuje bezpłatny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, w tym procedurę pobierania wymazów cytologicznych, następnie etap pogłębionej diagnostyki. Placówka wykonuje ambulatoryjne zabiegi ginekologiczne, także
w znieczuleniu ogólnym, jak histeroskopia, krioterapia, elektrokoagulacja, kolposkopia. Korzysta z nowoczesnej aparatury medycznej, jak USG z kolorowym Dopplerem
i możliwością badania przepływów naczyniowych, ultradźwiękowe detektory tętna płodu, diatermia, videokolposkop cyfrowy, aparaty do krioterapii, kardiotokografy. Prowadzi  program edukacji przedporodowej w funkcjonującej szkole rodzenia oraz poradnictwo laktacyjne. Do dyspozycji pacjentek posiadamy fantomy do nauki samobadania piersi pomocne w samokontroli wykrywania guzków i zmian. W trosce
o komfort oczekiwania na wizytę lekarską przychodnia oferuje ciekawe programy edukacyjne i animacje wyświetlane na monitorach telewizyjnych znajdujących się
w poczekalni.

Uroczyste przecięcie wstęgi

Rozpoczęcie uroczystości

Poświęcenie

Prezentacja Przychodni

Rejestracja

Wojewódzka Przychodnia Ginekologiczno - Położnicza

Więcej »

e-RejestracjaE-REJESTRACJA

KORONAWIRUS - INFORMACJE
I ZALECENIA

 

KOORDYNOWANA OPIEKA
NAD KOBIETĄ W CIĄŻY


Protezoplastyka stawu biodrowego
i stawu kolanowego

Projekty unijne

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
RPO WL 2014-2020

PROJEKT GRANTOWY NR POWR.05.02.00-00-0001/20 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ W DNIU 30 CZERWCA 2020 R. POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA – MINISTREM ZDROWIA, A NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

Dofinansowania

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie w zakresie:

"Prace leczniczo - pielęgnacyjne drzewostanu rosnącego na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji ul. Herberta 21"

 

Utworzenie Pracowni Diagnostyki Koronowirusa SARS-CoV-2 technikami biologii molekularnej w systemie zamkniętym w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie informuje o zakończeniu realizacji projektu polegającego na utworzeniu Pracowni Diagnostyki Koronowirusa SARS-CoV-2 technikami biologii molekularnej w systemie zamkniętym w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości 750.000,00 PLN. Dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu i wyposażenia oraz adaptację pomieszczeń w celu uruchomienia systemu testów SARS-CoV-2 (reakcja PCR z odwrotną transkryptazą wykonywana w czasie rzeczywistym) w nowej pracowni COVID-19 w ramach Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej naszego szpitala.

Certyfikaty

 


                     

Filmy o Szpitalu
 

Linki

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

 

Zdrowie
 naszych
  pacjentów
    najwyższą
      wartością

 

ul. Mieczysława Biernackiego 9
20-089 Lublin

 

 

Sekretariat: 81 740-20-39
Kancelaria: 81 740-89-90

 

 

 

 

NIP: 712-23-96-043
Regon: 430992402
KRS: 0000003646

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS