Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Życzenia Wilkanocne

07.04.2020


Informacja dot. zabiegów fizjoterapeutycznych

03.04.2020


Infolinia

27.03.2020


Materiały informacyjne Ministerstwa Zdrowia

20.03.2020


Informacja dot. wstrzymania przyjęć

17.03.2020

„W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecenia Wojewody Lubelskiego, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

1. wstrzymuje przyjęcia planowe i zabiegi operacyjne, za wyjątkiem sytuacji dotyczących pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia,

2. zakazuje odwiedzin pacjentów przez osoby spoza szpitala,

3. wstrzymuje wizyty przedstawicieli medycznych i handlowych w szpitalu i poradniach.

Aktualne wiadomości o dalszej działalności naszej placówki znajdą Państwo na stronie www.janbozy.lublin.pl

 

Tadeusz Duszyński
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Bożego w Lublinie


Informacja dot. AOS i POZ

13.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ NUMERÓW DO PORADNI


Informacja dot. RTG i USG

13.03.2020


Informacja dot. Fizjoterapii

12.03.2020


Zakaz odwiedzin

28.02.2020

e-RejestracjaE-REJESTRACJA

INFORMACJE NA TEMAT KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

KOORDYNOWANA OPIEKA
NAD KOBIETĄ W CIĄŻY


Protezoplastyka stawu biodrowego
i stawu kolanowego

Projekty unijne

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
RPO WL 2014-2020

Dofinansowania

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie w zakresie:

"Prace leczniczo - pielęgnacyjne drzewostanu rosnącego na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji ul. Herberta 21"

Certyfikaty

 


                     

Filmy o Szpitalu
 

Linki

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

 

Zdrowie
 naszych
  pacjentów
    najwyższą
      wartością

 

ul. Mieczysława Biernackiego 9
20-089 Lublin

 

 

Sekretariat: 81 740-20-39
Kancelaria: 81 740-89-90

 

 

 

 

NIP: 712-23-96-043
Regon: 430992402
KRS: 0000003646

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS