Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Przychodnie

 

 

 

 

PORADNIK DLA PACJENTA COVID-19

INFORMACJE DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI

 

 

 

Wojewódzka Przychodnia Ginekologiczno - Położnicza

Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnach dla Dzieci

Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna i POZ

 

 

 

 

 

 

 

Telefon Centralnej Rejestracji 81 760-44-44

 

Udając się do poradni specjalistycznych pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ oraz dowód osobisty. Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika;
 • dentysty;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatry

Skierowanie do specjalistów nie jest wymagane od:

 • osób chorych na gruźlicę;
 • osób zakażonych wirusem HIV;
 • inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • uprawnionych żołnierzy lub pracowników, w zakresie urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Zazwyczaj lekarz rodzinny zleca podstawowe badania, takie jak: analiza moczu, usg jamy brzusznej, posiew moczu, PSA (poradnia urologiczna). Pacjent powinien zgłosić się na wizytę do naszej poradni z tymi badaniami i wszystkimi innymi wykonanymi w przeszłości oraz kartami informacyjnymi i spisem leków (jakie przyjmuje).

Pamiętaj! Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie. Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z powodu danej choroby, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.

 

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS