Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego realizuje projekt współfinansowany z funduszy unijnych w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej, pt. „Program profilaktyki raka szyjki macicy w podregionie lubelskim”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych w zakresie nowotworu raka szyjki macicy.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez  działania edukacyjne oraz wykonanie cytologii.

Projekt skierowany jest do kobiet pracujących lub zamieszkujących w powiatach: lubelskim, lubartowskim, łęczyńskim, świdnickim i mieście Lublin.

Okres realizacji projektu: od: 02.07.2018 do: 31.12.2019

Programem objęte będą kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które nie przeprowadzały badań cytologicznych w ostatnich 3 latach lub 12 m-cy w przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka(zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka).

Rezultatami projektu będzie 550 osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS oraz co najmniej 500 osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne.

Wartość całkowita projektu 103 336,25 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – 87 835,81 zł

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

 

 

 

 

powrót

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS