Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie


Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego realizuje projekt współfinansowany z funduszy unijnych w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej, pt. „Profilaktyka chorób nowotworowych jelita grubego w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na terenie podregionu lubelskiego”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych w celu wczesnego wykrywania nowotworu raka jelita grubego.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez edukację i  promowanie  zdrowego trybu życia jak również wykonywanie badań kolonoskopowych
Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i miasta Lublin.
Okres realizacji projektu: od: 01.06.2018 do: 29.11.2019

Grupę docelową stanowić będą kobiety i mężczyźni w wieku aktywności zawodowych, będący w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia programem profilaktycznym w zakresie nowotworu raka jelita grubego terenu podregionu lubelskiego, tj.

  • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

Rezultatami projektu będzie 650 osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS oraz co najmniej 520 osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne.

Wartość całkowita projektu 552 256,25 zł          W tym dofinansowanie z Unii Europejskiej - 469 417,81 zł

Regulamin rekrutacji uczestników projektupowrót

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS