Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Przyjęcia do Poradni Geriatrycznej odbywają się na podobnych zasadach jak do innych poradni.
Do przyjęcia wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.

Na pierwszą wizytę należy przynieść informacje o dotychczasowym leczeniu i zażywanych lekach.


Godziny Pracy Poradni Geriatrycznej:
Poniedziałek:  15.30 – 19.30
Czwartek:        10.00 – 14.00
Piątek:              08.00 – 12.00
                          15.30 – 19.30

 

Pomysł uruchomienia Poradni Geriatrycznej wynika z potrzeby sprostania problemom zdrowotnym starzejącego się społeczeństwa. Żyjemy coraz dłużej i potrzeba opieki nad osobami starszymi jest coraz większa. Wymagają one specjalnego, kompleksowego podejścia. Lekarz rodzinny nie zawsze jest w stanie im pomóc.
 

Celem utworzenia Poradni Geriatrycznej jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej pacjentom w wieku podeszłym i propagowanie profilaktyki zdrowotnej zapewniającej seniorom pomyślne starzenie. Geriatria jest dziedziną medycyny zajmującą się  problemami zdrowia  i leczeniem chorób związanych ze starzeniem się u osób powyżej 60-tego roku życia. Do Poradni Geriatrycznej w szczególności kierowani powinni być pacjenci u  których  występują  choroby swoiste dla wieku podeszłego takie jak:  zaburzenia  pamięci
i nastroju, osteoporoza, zaburzenia funkcji zwieraczy (nietrzymanie moczu), skłonność do upadków, zaburzenia odżywiania. W Poradni mogą być diagnozowane i leczone inne ostre lub zaostrzone choroby przewlekłe występujące w wieku podeszłym. Poradnia będzie się zajmować także pacjentami z wielochorobowością, przyjmującymi wiele leków, pod kątem oceny możliwych interakcji między zażywanymi lekami i bezpieczeństwa stosowanej terapii. W zakresie profilaktyki postępowanie geriatryczne nastawione jest na wykrywanie i eliminację szkodliwych czynników zdrowotnych mogących upośledzić stan funkcjonalny osób w wieku podeszłym. Poradnia w zakresie diagnostyki posiada dostęp do badań laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych.

 

powrót

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS