Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Telefon Centralnej Rejestracji 81 760-44-44

 

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - POZ

Rejestracja POZ -  81 760-42-22

lek. med. Mariusz Nyrka – z-ca Kierownika
lek. med. Elżbieta Gałka-Nabożna
lek. med. Elżbieta Kaczkowska
Pielęgniarka Koordynująca: Barbara Lemieszek
Pielęgniarki: Wojciechowska Małgorzata Wiesława Piekarczyk
Położna środowiskowo-rodzinna: mgr Agnieszka Gąsior - Guziak

Rejestracja na wizytę:
Osobiście lub telefonicznie: 81 760 42 22 (godz. 07:30 – 18:00)

Naszym Pacjentom zapewniamy możliwość uzyskania ambulatoryjnej porady lekarsko-pielęgniarskiej lub wizyty domowej
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00

Przychodnia mieści się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie przy ul. Herberta 21. W tym samym budynku zlokalizowane są poradnie specjalistyczne, do których pacjenci mogą być kierowani w razie konieczności. Ponadto pacjenci mają dostęp do bazy diagnostycznej szpitala i mogą korzystać z badań laboratoryjnych, diagnostycznych (USG, Tomografii Komputerowej, RTG), rehabilitacji.

SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie ma podpisaną umowę na podstawową opiekę zdrowotną z Narodowym Funduszem Zdrowia, dlatego też pacjentem POZ w Lublinie może zostać każdy i korzystać z opieki lekarza rodzinnego bezpłatnie w ramach ubezpieczenia.

Funkcjonowanie POZ (za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ) oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyboru dokonuje się poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przez siebie przychodni.

 

powrót

 

 

 

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS