Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

OPIEKA DUSZPASTERSKA

w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim

im. Jana Bożego w Lublinie

Prawo do opieki duszpasterskiej oraz realizacji potrzeb religijnych zgodnie z przekonaniami religijnymi jest prawem każdego pacjenta, które gwarantuje mu  art. 53 Konstytucji RP oraz  art. 36 – 38 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Indywidualną  opiekę   duszpasterską  w    Samodzielnym  Publicznym  Szpitalu   Wojewódzkim   im. Jana    Bożego w Lublinie sprawują kapelani szpitalni:

WYZNANIE RZYMSKO-KATOLICKIE:

Dla oddziałów przy ul. Biernackiego 9 i ul. Lubartowskiej 81:

 • O.Karol Amroż, O.Jerzy Skrzyniarz – tel. (81) 7471204, (81) 7433796

 

Dla oddziałów przy ul. Herberta 21:

 • O.Krzysztof Ciżmiński – tel. 796-470-528

 

WYZNANIE  PRAWOSŁAWNE:

 • Ks. Mariusz Waszczuk – tel. 504-492-135

 

Pacjent lub jego rodzina może zadzwonić do kapelana szpitalnego celem uzgodnienia daty i godziny posługi kapłańskiej lub uzyskania wsparcia duchowego. Pacjent może również zwrócić się do personelu medycznego o umożliwienie kontaktu z duchownym wskazanego przez niego wyznania.
 

Kapelani szpitalni są odpowiedzialni za  udzielanie posług religijnych w salach chorych przy uwzględnianiu zapisów regulaminów wewnętrznych, specyficznych warunków oddziału, po wcześniejszym uzgodnieniu czasu i miejsca wykonywania posług religijnych z personelem medycznym. Spełnianie obrzędów i posług religijnych powinno odbywać się w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania pracy oddziałów.  

W czasie pandemii COVID-19 Spowiedź, Komunia Święta oraz Sakrament Namaszczenia Chorych odbywa się na prośbę chorego lub jego rodziny na salach chorych we wszystkich oddziałach Szpitala. W czasie posługi obowiązuje zachowanie dystansu. Wizyty u chorych mają charakter krótkiego nawiedzenia, podczas którego ma miejsce modlitwa i udzielanie sakramentów świętych.

Msza Święta dla rodzin pacjentów, pracowników Szpitala sprawowana jest codziennie w Kościele pw. Świętego Eliasza Proroka, który znajduje się przy Szpitalu, ul. Biernackiego 9A  o  godz. 7.00 oraz w okresie letnim (kwiecień- wrzesień) o godzinie 18.00, natomiast w okresie zimowym (październik-marzec) o godzinie 17.00.

Szczegółowe informacje na temat Porządku Mszy Świętych są dostępne na stronie:

lublin@karmelici.pl

www.lublin.karmelici.pl

www.facebook.com/karmelici.polska

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW INNYCH WYZNAŃ O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DUCHOWEGO:

PROTESTANCI

 1. KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI, ul. Ewangelicka 1, tel. (81) 4421050
 2. KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-METODYSTYCZNY, ul. Borelowskiego 5, tel. (81) 5240461
 3. KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW ul. Kochanowskiego 38a, tel. (81) 7444607
 4. KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ul. Tatarska 5, tel. (81) 7476991
 5. KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN WIARY EWANGELICZNEJ ul. Rusałka 17, tel. (81) 4434700
 6. KOŚCIÓŁ WOLNYCH CHRZEŚCIJAN ul. Prusa 4a, tel. (81) 7478804
 7. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY (EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN) ul. Probostwo 30, tel. (81) 7475368
 8. KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO ul. Niecała 4, tel. (81) 5324255
 9. KOŚCIÓŁ NOWEGO PRZYMIERZA ul. Czeremchowa 12/19
 10. KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA ul. Lubartowska 56
 11. WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA POJEDNANIE ul. Organowa 1/27

BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO:

 1. ŚWIADKOWIE JEHOWY W POLSCE Ryszard Andrzej Sulowski, tel. 693 378 903
 2. ŚWIECKI RUCH MISYJNY EPIFANIA ul. Zamojska 20/22

MORMONI:

 1. GMINA KOŚCIOŁA JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘTYCH W DNIACH OSTATNICH, ul. Piłsudskiego 12/4

STAROKATOLICY:

 1. KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI ul. Kunickiego 9, tel. (81) 5320781
 2. KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI MARIAWITÓW, ul. Paganiniego 1, tel. (81) 7411034

PRAWOSŁAWNI:

 1. AUTOKEFALICZNY KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY, ul. Ruska 15a, tel. (81) 7477438
 2. KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI, al. Warszawska 84, tel. (81) 7469399
 3. UKRAIŃSKA SPOŁECZNOŚĆ PRAWOSŁAWNA, ul. Dolińskiego 1, tel. (81) 4444160

WYZNAWCY JUDAIZMU:

 1. GMINA WYZNANIOWA ŻYDOWSKA w Warszawie- Filia w Lublinie, ul. Lubartowska 85 tel. (81) 7470992

 

powrót

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS