Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Odwiedziny pacjentów

Zasady odwiedzin dorosłych pacjentów w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie: pobierz plik

Zapraszamy do odwiedzin Pacjentów przebywających w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie.

Odwiedziny odbywają się w dni robocze, świąteczne, soboty i niedziele w godzinach przewidzianych w Regulaminie Odwiedzin Chorych w oddziałach SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, udostępnionym w oddziale i izbie przyjęć.

Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzony zakaz odwiedzin chorych, o czym chorzy zostaną powiadomieni, a stosowne ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy informacyjnej.

W wyjątkowych przypadkach Ordynator Oddziału/Lekarz Kierujący Oddziałem, lekarz prowadzący lub dyżurny mogą zezwolić na odwiedziny w innym czasie lub na stałą opiekę rodziny/osób trzecich nad chorym, o ile nie zakłóca to toku pracy oddziału i nie wpływa ujemnie na warunki przebywania pacjentów.

Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych tylko w towarzystwie osoby dorosłej. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia. Zabrania się odwiedzin z dziećmi poniżej 1 roku życia.

Ze względu na przebywanie w sali innych pacjentów i ich prawo do poszanowania intymności i spokoju u jednego pacjenta jednocześnie może przebywać tylko dwie osoby odwiedzające. Odwiedzający może korzystać z wydzielonego miejsca w celu spotkania z chorym.

Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie Ordynator Oddziału/Lekarz Kierujący Oddziałem, lekarze prowadzący lub lekarz dyżurny w godzinach pracy.

Prawo do bieżącej informacji mają osoby upoważnione przez chorego w historii choroby lub przedstawiciele ustawowi.

W żadnych okolicznościach i nikomu nie udziela się informacji o stanie zdrowia chorego przez telefon.

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS