Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Oddział Noworodków i Wcześniaków

Adres - Lublin, ul.Lubartowska 81

Gabinet lekarski telefon - 81 740-42-40
Sekretarka Medyczna telefon - 81 740-82-81


Dyżurka pielęgniarek II piętro telefon - 81 740-42-41
Dyżurka pielęgniarek III piętro telefon - 81 740-82-87

Lekarz Kierujący Oddziałem - Lek. med. Grażyna Pyszycka - Tymoszuk
Położna Oddziałowa - mgr Agnieszka Wołosz

 

Oddział Noworodków i Wcześniaków pełni funkcję ośrodka III st. opieki neonatologicznej. Rocznie obejmuje opieką ok. 2600 noworodków, w tym ok. 200 wcześniaków. Zdrowe noworodki przebywają z matkami w systemie rooming-in. Szpital uczestniczy w programie "Szpital przyjazny dziecku". Szczególną uwagę zwracamy na promocję karmienia piersią, jako najlepszego sposobu żywienia i zapewnienia zdrowia dziecku. Dla wcześniaków i noworodków wymagających intensywnego leczenia posiadamy wydzielony pododdział Intensywnej Terapii wyposażony w nowoczesny sprzęt (respiratory, nCPAP - Infant Flow, kardiomonitory, pompy infuzyjne, aparaty do wykonywania zdjęć rtg przy łóżkowych, ultrasonograf (z możliwością badania echa serca) spełniający europejskie standardy). Matki dzieci intensywnie leczonych mają możliwość codziennych odwiedzin, dostarczenie ściągniętego pokarmu, a w chwili gdy dziecko wraca do zdrowia ponownej hospitalizacji na Oddziale Położniczym w celu karmienia piersią, właściwej pielęgnacji. W Oddziale pracuje zespół 5 doświadczonych neonatologów. Oddział posiada akredytacje do prowadzenia specjalizacji w zakresie neonatologii. W chwili obecnej szkoli się tutaj 2 lekarzy. Pracujemy wspólnie z zgranym zespołem kompetentnych położnych, stale doskonalących swoje umiejętności. 

powrót

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS