Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Oddział Internistyczny

Adres - 20-468 Lublin, ul. Herberta 21
Telefon - 81 740-26-75, 81 740-26-70

Lekarz Kierujący Oddziałem - dr n. med. Hanna Lewandowska-Stanek
Kierownik ds. Pielęgniarstwa - mgr Elżbieta Misztal

Oddział Internistyczny posiada 30 łóżek, w tym 2 łóżka wzmożonego nadzoru dla umiarowień.
W ramach oddziału funkcjonują pracownie: echokardiologiczna, holterowska, prób wysiłkowych.
Zatrudnia 9 lekarzy internistów, w tym: 2 kardiologów, 1 diabetologa, 2 lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii, 1 lekarza w trakcie specjalizacji z reumatologii. W oddziale pracuje też 3 rezydentów w zakresie specjalizacji z chorób wewnętrznych.
W oddziale pracuje 20 pielęgniarek, w tym: 2 - z tytułem magistra w zakresie pielęgniarstwa, 2 - ze specjalizacją z pielęgniarstwa zachowawczego, 1 - ze specjalizacją z pielęgniarstwa rodzinnego, 1 - ze specjalizacją z pielęgniarstwa kardiologicznego.
Chorzy mają stałą pomoc psychologiczną.
Fachowość personelu oraz życzliwość okazywana chorym znajduje swój wyraz w obłożeniu łóżek oddziału.

powrót

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS