Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Oddział Chorób Zakaźnych Dziecięcych

Adres - Lublin, ul.Biernackiego 9
Telefon - 81 740-25-78
Lekarz Kierujący Oddziałem - dr n. med. Barbara Hasiec

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Alina Fularska

 

Oddział Chorób Zakaźnych Dziecięcych o powierzchni 800 m2 mieści się w parterowym wolno-stojącym budynku otoczonym pasem zieleni. Składa się z 16 sal (boksów melcerowskich) jedno-, dwu-, trzy-łóżkowych. Każda sala wyposażona jest w oddzielny węzeł sanitarny,śluzę umywalkowo - fartuchową. Oddział liczy 30 łóżek  z możliwością rozwinięcia , ze względu na posiadaną bazę, do 50 łóżek na wypadek epidemii, masowych zachorowań u dzieci. W oddziale pracują lekarze specjaliści: pediatrzy i chorób zakaźnych oraz  zatrudnieni są konsultanci z zakresu neurologii,okulistyki ,laryngologii,kardiologii, hematologii i chirurgii dziecięcej.
Hospitalizowane są dzieci w wieku 0-18 roku życia.
Placówka prowadzi  leczenie ostrych chorób zakaźnych i ich powikłań w tym głównie:

  • leczenie dzieci z neuroinfekcjami:zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu, poospowe zapalenia móżdżku , choroby przenoszone przez kleszcze (kleszczowe zapalenia mózgu i borelioza);
  • zatrucia pokarmowe o etiologii wirusowej i bakteryjnej;
  • zakażenia inwazyjne w tym meningokokowe;
  • choroby wysypkowe wieku dziecięcego;
  • choroby odzwierzęce i pasożytnicze:toksoplazmoza, toksokaroza , jersinioza, listerioza,bąblowica;
  • leczenie zakażeń wrodzonych :cytomegalia, toksoplazmoza;
  • hospitalizacja dzieci z powikłaniami poszczepiennymi;
  • jako jedyny oddział w makroregionie prowadzi leczenie dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B i C w ramach programów lekowych NFZ;
  • oddział jest jednym z dwu ośrodków  w województwie lubelskim wytypowanych przez Państwowy Zakład Higieny -w ramach nadzoru WHO do hospitalizacji dzieci z poliomyelitis i ostrymi porażeniami wiotkimi;
  • prowadzi nadzór i profilaktykę przeciw wściekliźnie u dzieci pogryzionych prze zwierzęta wściekłe i podejrzane o wściekliznę.

Przy Oddziale działa Poradnia Chorób Zakaźnych dla dzieci ,Konsultacyjna Poradnia Pediatryczna Szczepień dla Dzieci Wysokiego Ryzyka z Punktem Szczepień -udzielane są tam konsultacje w zakresie szczepień ochronnych dla dzieci z grup ryzyka ,układane indywidualne programy szczepień ochronnych. Oddział prowadzi również szkolenie młodej kadry medycznej -pediatrów ,lekarzy rodzinnych ,szkolenie w ramach stażu podyplomowego. Oddział posiada cztery miejsca szkoleniowe w ramach rezydentury z pediatrii.

powrót

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS