Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy Nr 2

Adres - 20-468 Lublin, ul. Herberta 21 (wcześniej Kruczkowskiego)

Lekarz Kierujący Oddziałem dr n. med. Joanna Markiewicz
Kierownik ds. Pielęgniarstwa Ewa Stefaniak

Gabinet Ordynatora – 81 760 41 97
Gabinet Lekarski – 81 760 42 67
Kierownik ds. Pielęgniarstwa – 81 760 41 69
Dyżurka pielęgniarek – 81 760 42 69

Lekarze asystenci:
- dr n. med. Joanna Markiewicz
- dr n. med. Andrzej Durda
- lek. Piotr Dąbrowski
- lek. Marta Kasjaniuk

W skład  Oddziału wchodzi:

  1. Pracownia Bronchoskopowa. Wykonuje się tu bronchofiberoskopie, bronchoskopie, usuwa ciała obce z oskrzeli, bronchoaspiracje.

  2. Pracowania RTG.

  3. Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego. Wykonuje się tu badania: bodypletyzmograficzne , DLCO, spirograficzne, oznacza opory oddechowe, testy wziewne, prowokacyjne i rozkurczowe, EKG, próby wysiłkowe oraz skórne testy alergologiczne.

  4. Pracownia Polisomnograficzna. Zajmuje się wykonywaniem badań bezdechu sennego oraz ustaleniem dalszego leczenia w/w jednostki chorobowej między innymi przy pomocy aparatu CPAP.

Oddział zajmuje się świadczeniem usług ambulatoryjnych i stacjonarnych w zakresie chorób układu oddechowego. Diagnozuje  nowotwory, przewlekłe nieswoiste choroby układu oddechowego, choroby alergiczne, gruźlicę, przewlekłą niewydolność oddechową, zapalenia płuc, ropnie płuc i ropniaki opłucnej, sarkoidozy i odmy opłucnowe, bezdech senny oraz wiele innych rzadziej występujących chorób W ramach hospitalizacji  pacjenci mają wykonywane  również zabiegi fizykoterapii.

Wczesna diagnostyka oparta jest na badaniach:

  • radiologicznych,

  • bronchoskopowych,

  • czynnościowych układu oddechowego,

  • bakteriologicznych

  • genetycznych.

Ponadto Ośrodek korzysta z badań w Pracowni Histopatologicznej i Laboratorium Analitycznego Szpitala, posiada możliwości wykonywania tomografii komputerowej płuc, usg jamy opłucnowej .W chorobach opłucnej stosowana jest biopsja igłowa opłucnej igłą RAMELA
W zakresie diagnostyki i leczenia współpracuje z Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej A.M. oraz z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej co gwarantuje kompleksowe leczenie chorych z rakiem płuca.
Oddział dysponuje 25 łóżkami. Przy oddziale funkcjonuje Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem dysponujący 23 koncentratorami tlenu.

powrót

 


Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS