Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Oddział Chorób Płuc i Intensywnej Terapii

Adres - 20-089 Lublin, ul. Sieroca 2B
Telefon - 81 740-27-03

Lekarz Kierujący Oddziałem - dr n. med. Małgorzata Dudzińska
Kierownik ds. Pielęgniarstwa - Dorota Bartocha

Wojewódzki Ośrodek Diagnostyki i Terapii Gruźlicy i Chorób Płuc SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług ambulatoryjnych i stacjonarnych w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób układu oddechowego.

W skład ośrodka wchodzą:

 1.     Oddział Chorób Płuc i Intensywnej Terapii
 2.     Izba Przyjęć Oddziału Chorób Płuc
 3.     Stanowisko Intensywnej Terapii
 4.     Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy,
 5.     Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem,
 6.     Pracownia Prątka Gruźlicy,
 7.     Pracownia Bronchoskopowa,
 8.     Pracownia RTG,
 9.     Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego.

Ośrodek diagnozuje i leczy nowotwory, przewlekłe nieswoiste choroby układu oddechowego, przewlekłą niewydolność oddechową pohp, astmę oskrzelową, zapalenia płuc, ropnie płuc, sarkoidozę i inne rzadziej wystepujące choroby układu oddechowego.

Wczesna diagnostyka oparta jest na badaniach:

 •     radiologicznych,
 •     bronchoskopowych + EBUS,
 •     czynnościowych układu oddechowego,
 •     bakteriologicznych.

 

Ponadto Ośrodek korzysta z badań w Pracowni Histopatologicznej i Laboratorium Analitycznego Szpitala i posiada możliwość wykonywania tomografii komputerowej płuc.
W zakresie diagnostyki i leczenia współpracuje z Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej A.M. oraz z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej co gwarantuje kompleksowe leczenie chorych z rakiem płuca.

Oddział Chorób Płuc i Intensywnej Terapii posiada 45 łóżek, w tym 1 łóżko intensywnej terapii i 4 łóżka nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

W Ośrodku prowadzona jest na szeroką skalę chemioterapia dzięki zorganizowaniu na każdym piętrze sal wyposażonych w wyciągi laminarne do przygotowania cytostatyków.

W strukturze Ośrodka działa Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem dysponujący 30 koncentratorami tlenu.

W chorobach opłucnej stosowana jest biopsja igłowa opłucnej igłą RAMELA oraz dzięki wyposażeniu sal chorych w instalację próżniową jest możliwość leczenia odmy i ropniaków opłucnej.

Pion ambulatoryjny stanowi Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy, w której są 3 gabinety konsultacyjne dla dorosłych, 2 gabinety dla dzieci, gabinet zabiegowy z możliwością aerozoloterapii i wykonywania skórnych testów alergicznych oraz poradnia antynikotynowa.

W działalności profilaktycznej ważną rolę spełnia prowadzona "szkoła astmy".


Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS