Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Oddział Anestezjologii

Adres - Lublin, ul. Lubartowska 81

Lekarz Kierujący Oddziałem lek. med. Michał Pasternak
Pielęgniarka Koordynująca - mgr Marta Potasińska

Gabinet lekarski telefon - 81 740-27-23
Dyżurka pielęgniarek telefon - 81 743-19-52

Do zadań Oddziału Anestezjologii należy:

  1. Organizowanie i współudział w postępowaniu resuscytacyjnym na terenie Szpitala.
  2. Zabezpieczenie postępowania terapeutycznego  chorych w stanie zagrożenia życia.
  3. Współudział w ustalaniu zasad przygotowania chorych do zabiegów operacyjnych.
  4. Przeprowadzanie znieczuleń pacjentów do zabiegów operacyjnych.
  5. Współudział w nadzorze pooperacyjnym na oddziałach zabiegowych oraz prowadzenie pacjentów wymagających intensywnego nadzoru w okresie pooperacyjnym w oddziale.
  6. Konsultowanie  pacjentów  w  oddziałach  Szpitala  i  kwalifikowanie  ich  do  leczenia  na Stanowisku Intensywnej Terapii.

powrót

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS