Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej z Pracownią Prątka Gruźlicy

Ul. Sieroca 2B

20-089 Lublin

Kierownik dr n. farm. Beata Chudzik-Rząd

tel. 81 760 43 38, e-mail:

 

W strukturze Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej z Pracownią Prątka Gruźlicy funkcjonują: 

  1. Pracownia Mikrobiologiczna: tel. 81 740 83 37
  2. Pracownia Prątka Gruźlicy: tel. 81 760 43 37
  3. Pracownia COVID-19

Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej z Pracownią Prątka Gruźlicy pracuje w godzinach:

poniedziałek-piątek: 7.30-20.00,

sobota: 7.30-20.30

Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologii z Pracownią Prątka Gruźlicy SPSzW im. J. Bożego w Lublinie wykonuje badania mikrobiologiczne z zakresu:  

a) klasycznej bakteriologii/mikologii (hodowla na płynnym/stałym podłożu mikrobiologicznym, antybiogram/mikogram, oznaczanie mechanizmów oporności). Laboratorium prowadzi diagnostykę drobnoustrojów patogennych izolowanych z miejsc chorobowo zmienionych oraz płynów, wydzielin i wydalin biologicznych, w tym diagnostykę prątka gruźlicy i MOTT, pałeczek Salmonella
i Shigella oraz innych chorobotwórczych drobnoustrojów in vitro. Prowadzi badania w kierunku nosicielstwa niebezpiecznych wielolekoopornych pałeczek Enterobacterales oraz pałeczek niefermentujących opornych na karbapenemy (CPE), w tym NDM, KPC, OXA-48, gronkowców złocistych typu MRSA, enterokoków VRE czy pneumokoków PRSP.  

b) mikrobiologicznej serologii infekcyjnej - oznaczanie obecności przeciwciał/antygenów drobnoustrojów w materiale klinicznym, w tym pałeczek Helicobacter pylori,   

c) biologii molekularnej - oznaczanie obecności materiału genetycznego takich drobnoustrojów jak: toksynotwórcze hiperwirulentne laseczki Clostridioides difficile (B1/NAP1/027), prątków gruźlicy, bakterii Chlamydia trachomatis, wirusa grypy, wirusa RSV czy wysokoonkogennych typów wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV).

Od października 2020 roku laboratorium prowadzi również diagnostykę wirusa SARS-CoV-2 techniką Real-Time PCR w systemie zamkniętym.  

Diagnostyczne badania mikrobiologiczne wykonywane są zarówno dla pacjentów SPSzW im. J. Bożego w Lublinie na podstawie skierowania lekarskiego jak i pacjentów prywatnych nieposiadających zlecenia na badanie mikrobiologiczne. 

W Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej z Pracownią Prątka Gruźlicy SPSzW im. J. Bożego w Lublinie wydawanie wyników badań mikrobiologicznych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 14.00 natomiast, w soboty w godzinach od 13.30 do 15.00.

Jakość świadczonych usług diagnostycznych w Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej z Pracownią Prątka Gruźlicy na podstawie wdrożonych, przestrzeganych i na bieżąco aktualizowanych zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy medycznej procedur potwierdzona jest certyfikatami kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, której Laboratorium poddaje się cyklicznie. Laboratorium uczestniczy w Ogólnopolskim Programie POLMICRO organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (COBJDM) z siedzibą w Warszawie, w Ogólnopolskiej Zewnętrznej Kontroli Wiarygodności Badań organizowanej przez Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka znajdujące się w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Powszechnym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości w Medycynie Laboratoryjnej ,,LabQuality” z weryfikacją poprawności toku diagnostycznego, w zakresie hodowli i identyfikacji Mycobacterium spp., bakteriologii ogólnej tlenowców i beztlenowców oraz wirusa grypy i HPV w Helsinkach.

Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej z Pracownią Prątka Gruźlicy od 2021 roku jest wpisane na listę ośrodków, w których prowadzone są kierunkowe staże specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych odbywających specjalizację w dziedzinie Mikrobiologia medyczna.
W laboratorium prowadzony jest staż z zakresu mikrobiologicznej diagnostyki gruźlicy i mykobakterioz.

Pliki do pobrania

Cennik

 

powrót

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS