Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Laboratorium Centralne

 

Nr ewidencyjny MLD w Ewidencji Laboratoriów KRDL                            

LC - Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej ul. Biernackiego 9             

 

0463

 

Laboratorium Centralne (główna siedziba) ul. Kruczkowskiego 21

Nr księgi w rejestrze podmiotów leczniczych                                       

 

2949

 

Laboratorium Centralne

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im Jana Bożego w Lublinie

20-468 Lublin, ul. Herberta 21 (wcześniej Kruczkowskiego)

 

Kierownik mgr Beata Wendeker tel. 81 760-41-61

Pracownia Biochemii, Immunochemi tel. 81 760-42-62, z-ca Kierownika mgr Marianna Kuzioła - Czapla

Pracownia Hematologii tel. 81 760-42-61

Rejestracja tel. 81 760-42-06 fax. 81 760-42-72

 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9, tel. 81 740-83-33

Punkt Pobrań, 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9, tel. 81 740-89-74 czynny od 7:30 do 11:00

 

 

Odbiór wyników badań płatnych dla indywidualnego pacjenta w godzinach pracy Punktu Pobrań.

Odbiór wyników badań dla pacjentów ambulatoryjnych odbywa się w trakcie wizyty lekarskiej w poradniach naszego Szpitala.

 

Laboratorium wykonuje badania dla pacjentów:

 

 • oddziałów i poradni naszego Szpitala
 • ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z innych placówek Służby Zdrowia zgodnie z zawartymi umowami
 • bez skierowania - za opłatą według cennika usług

 

Zakres świadczonych usług - badania laboratoryjne z uwzględnieniem działów diagnostyki laboratoryjnej:

 • badania z zakresu hematologii
 • badania z zakresu chemii klinicznej
 • badania z zakresu koagulologii
 • badania z zakresy analityki ogólnej
 • badania z zakresu równowagi kwasowo - zasadowej (gazometrii)
 • badania z zakresu immunologii medycznej
 • badania z zakresu wirusologii
 • badania z zakresu parazytologii
 • badania z zakresu serologii chorób zakaźnych i zarażeń.

 

Lista wykonywanych samodzielnie na terenie laboratorium badań w załączeniu. P-11/LC

 

Główne analizatory:

Nazwa Przeznaczenie Firma
CELL-DYN Ruby Analizator hematologiczny ABBOTT
CELL-DYN Ruby Analizator hematologiczny ABBOTT
ARCHIRECT  i 1000SR Analizator immunochemiczny ABBOTT
KONELAB 60 Prime Analizator biochemniczny BIOMERIEUX
KONELAB ISE 30 Analizator biochemniczny BIOMERIEUX
RAPIDLAB 348 EX Analizator równowagi kwasowo - zasadowej SIEMENS
RAPIDLAB 348 EX Analizator równowagi kwasowo - zasadowej SIEMENS
DIRUI H-500 Czytnik pasków do analizy moczu DIRUI
DIRUI H-500 Czytnik pasków do analizy moczu DIRUI
BIOKSEL 6000 Analizator koagulologiczny BIO-KSEL
Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS