Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Telefon Centralnej Rejestracji 81 760-44-44

Lokalizacja: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9

Izba Przyjęć Ogólna tel.  81 740-26-92
Izba Przyjęć Chorób Zakaźnych dla Dzieci,  tel. 81 740-42-75
Izba Przyjęć Oddziału Chorób Płuc i Intensywej Terapii, tel. 81 740-82-78

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, tel. 81 760 43 43, 515 752 750

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nr 1 tel. 81  740-42-71
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nr 2 tel. 81  740-27-75,  747-96-37

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,  tel. 81 740-26-99
Bank Krwi z Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej,  tel. 81  740-42-59
Dział Diagnostyki RTG, tel. 81 740-42-63

Lokalizacja: 20-089 Lublin, ul. Sieroca 2B

Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy, tel. 81  740-27-01

Lokalizacja: 20-123 Lublin, ul. Lubartowska 81

Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza tel. 81 740-27-10

Wojewódzka Przychodnia Ginekologiczno-Położnicza,   tel.  81  740-89-97
Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci, tel. 81  740-90-17

Szkoła Rodzenia: tel. 609-88-31-88,   609-36-57-85 (Czasowo zajęcia Szkoły Rodzenia odbywają się przy ul. Biernackiego 9 w Lublinie)

Lokalizacja: 20-468 Lublin, ul. Herberta 21

Izba Przyjęć, tel.  81 760-42-78

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nr 3, tel. 81 760-41-14

Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna i POZ:
1. Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna  tel.  81 760-42-74
2. Przychodnia POZ  tel. 81 760-42-22

Dział Fizjoterapii, tel. 81 760-42-45
Rejestracja Laboratorium Centralnego, tel. 81 760-42-06
Dział Diagnostyki RTG, tel. 81. 760-42-15

 

powrót

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS