Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

W dniu 07 czerwca 2018 roku od godz. 9:00 do 11:00 w SPSzW im. Jana Bożego w lokalizacji przy ul. Herberta 21 zostały przeprowadzone ćwiczenia z zasad zachowania i postępowania pracowników na wypadek groźby podłożenia ładunku, pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie szpitala.

Około godz. 9:00 sekretariat Dyrektora szpitala otrzymał anonimowe zgłoszenie o podłożonym ładunku wybuchowym w poczekalni budynku Izby Przyjęć POZ przy ul. Herberta 21. Jednocześnie dochodzi do spięcia w sieci elektrycznej na oddziale Neurologii, powodująć pożar na dwóch salach. O godz. 9.00 na numer 112 CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) przekazano informację o powstałym zdarzeniu nadzwyczajnym na terenie szpitala .

Powiadomiono wszystkie służby (Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin).

Dyrektor SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie podjęła decyzję o ewakuacji pracowników z zagrożonej strefy oraz ewakuację oddziałów zagrożonych pożarem i zadymieniem.

Uruchomiono system sygnalizacji pożarowej (SSP) poprzez załączenie ROP-u. Następnie ewakuowano pracowników z budynku szpitala trzema klatkami schodowymi do trzech wyznaczonych miejsc zbiórki do ewakuacji.

Po przybyciu Policji Dyrektor szpitala przekazała informację na temat zdarzenia, podjętych działań i  przekazanych poleceń. Kierowanie akcją przejęła Policja. Przystąpiono do  poszukiwania ładunku wybuchowego.

Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła działania gaśnicze na Oddziale Neurologii.

Po zakończeniu ewakuacji oddziałów w miejscu wyznaczonym przeprowadzono szkolenie dla pracowników z zasad podawania środków gaśniczych – gaszenie pożaru przy pomocy gaśnic w wannie gaśniczej.

Okolo godz. 11:00 ogłoszono zakończenie ćwiczeń i podsumowano prawidłowość działań ewakuacyjnych oraz realizację zadań osób funkcyjnych szpitala.

Opisane ćwiczenia służą praktycznemu przeszkoleniu i przećwiczeniu ewakuacji pracowników i pacjentów szpitala oraz zapoznaniu pracowników z procedurami szpitala i obowiązującymi sygnałami alarmowymi w obronie cywilnej i ochronie przeciwpożarowej.

 

powrót

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS