Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Dyrekcja


DYREKTOR

Tadeusz Duszyński

Telefon - 81 740-20-39
Fax - 81 740-86-14

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Andrzej Szczepanowski

Telefon - 81 740-20-39

Pełnomocnik Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Ryszard Pikuła

Telefon - 81 740-20-39

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Andrzej Wiśniewski

Telefon - 81 740-20-39

Naczelna Pielęgniarka

mgr Agnieszka Tarkowska

Telefon - 81 740-20-43

Główny Księgowy

mgr Dorota Dąbrowska
Telefon - 81 740-20-49

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Elżbieta Kościelska-Szalewska

Telefon - 81 740-20-58

 

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS