Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Aktualności

ODDZIAŁ NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW ORAZ ODDZIAŁ POŁOŻNICZY Z ODDZIAŁEM PATOLOGII CIĄŻY PO REMONCIE

27.02.2017

Dnia 27 lutego 2017 roku przyjęto pierwsze pacjentki w nowo wyremontowanych oddziałach Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 81. Więcej....

Dnia 24 lutego 2017 roku ukazały się artykuły i relacje w regionalnych mediach. Media o nas:
"Oddział położniczy w lubelskim szpitalu już po remoncie" (Polskie Radio Lublin)
"Położnictwo przy ul. Lubartowskiej przeszło metamorfozę" (Gazeta Wyborcza)
"Szpital przy Lubartowskiej po remoncie: Rusza oddział położniczy i noworodków" (Kurier Lubelski)

Galeria ...


Dnia 17.01.2017 w Dzienniku Wschodnim ukazał się artykuł „Nowości dla pacjentów”

17.01.2017

Artykuł podsumował wprowadzone w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie nowe, innowacyjne usługi medyczne z zakresu:
"Nowości dla pacjentów w szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie" (Dziennik Wschodni z dnia 17 stycznia 2017 r. autor: Katarzyna Prus)
 

1. Torakochirurgii

W województwie lubelskim jedyny oddział torakochirurgii znajduje się w strukturach Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Przy tak dużym regionie, jaki obsługuje, napływ pacjentów jest znaczny. Wynika z tego długi okres oczekiwania w kolejce chorych do przyjęcia tego oddziału. Niejednokrotnie przekracza on 2 miesiące.

Mając na uwadze dobro pacjentów naszego regionu, Pani mgr Marzena Kowalczyk, Dyrektor Naczelna SPSZW im. Jana Bożego w Lublinie, wyszła z inicjatywą utworzenia w strukturach kierowanego przez siebie szpitala pododdziału o profilu torakochirurgicznym. Przeprowadzanie zabiegów operacyjnych powierzono specjalistom torakochirurgii z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK4, którzy w ramach umowy kontraktowej wykonują je kilka razy w miesiącu. Pierwsze procedury z tego zakresu wykonano w sierpniu 2016 r. Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania  tych zabiegów oraz konieczność przyswojenia odpowiednich standardów opieki nad operowanymi pacjentami przez personel SPSZW, w chwili obecnej wykonywane są głównie niewielkie operacje diagnostyczne oraz lecznicze. Już nawet tak ograniczony profil usług z dziedziny torakochirurgii przyczynił się do poprawienia dostępności świadczeń z tej dziedziny w województwie lubelskim.  Można spodziewać się, że przejęcie części procedur odciąży również główny ośrodek torakochirurgiczny SPSK4, pozwalając mu na skoncentrowanie się na bardziej zaawansowanych procedurach medycznych a także na skrócenie kolejki oczekujących pacjentów.   

Od chwili rozpoczęcia działalności torakochirurgicznej w SPSZW przeprowadzane są zabiegi takie jak: klinowe wycięcie guzków płuca, diagnostyka zmian nowotworowych w obrębie śródpiersia, opłucnej i tkanki płucnej czy też operacje chorych z ropniakami opłucnej lub odmą opłucnową. Wszystkie dotychczas wykonane zabiegi operacyjne zakończyły się sukcesem. Pacjenci byli wypisywani do domu bez powikłań. Personel oddziału chirurgii ogólnej, w obrębie którego hospitalizowani są pacjenci, nabiera coraz większego doświadczenia w prowadzeniu chorych pod kierunkiem specjalistów torakochirurgii. Pozwala to zakładać, że podjęta inicjatywa będzie się bez przeszkód rozwijać umożliwiając rozbudowę profilu wykonywanych procedur, zwiększanie liczby operowanych pacjentów a w przyszłości być może dojdzie do powstania pełnowartościowego oddziału chirurgii klatki piersiowej w strukturach SPSzW.

2. Urologii Dziecięcej

W ramach współpracy z Kliniką Nefrologii  Uniwersyteckiego Szpitala  Dziecięcego w Lublinie, Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie jako jedyny w regionie zajmuje się leczeniem kamicy nerek i moczowodu u dzieci przy wykorzystaniu innowacyjnych metod przy użyciu endoskopów i lasera, a w szczególności zabiegi:

  1. URSL – wewnątrz moczowodowe kruszenie kamieni moczowych z użyciem lasera,
  2. URSL – Flex – innowacyjne leczenie kamicy miedniczki nerkowej i trudnej kamicy kielichowej,
  3. PCNL – wewnątrznerkowe kruszenie kamieni z użyciem lasera, sprzętem zminiaturyzowanym,
  4. ESWL - leczenie kamicy nerki i moczowodu falą uderzeniową.

3. Ortopedii

Oddział Urazowo–Ortopedyczny Szpitala zapewnia krótki czas oczekiwania 2-3 miesiące na protezoplastykę  stawu biodrowego i stawu kolanowego, metodę skutecznego leczenia zmian zwyrodnieniowych biodra i stawu kolanowego. Zabiegi wykonywane są  przez lekarzy specjalistów. Szpital zapewnia kompleksową opiekę szpitalną,  rehabilitację i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

4. Leczenia bólu –Termolezji

Od dwóch lat z powodzeniem w ramach Oddziału Chirurgii wykonywane są przez specjalistę od leczenia bólu zabiegi TERMOLEZJI. Jest to inwazyjna metoda leczenia przewlekłego bólu przy pomocy specjalistycznego sprzętu wykorzystującego prądy o wysokiej częstotliwości, które zmniejszają przewodnictwo bólu w nerwach czuciowych.
Zabieg jest w pełni bezpieczny, wykonywany bez usypiania chorego, w znieczuleniu miejscowym, w warunkach sali operacyjnej pod kontrolą rentgenowską. Metoda charakteryzuje się skutecznością 70–80%, efekt utrzymuje się od kilku m-cy do roku. Pobyt pacjenta w szpitalu trwa 2-3 dni. Wskazaniami do zastosowania termolezji są wszystkie rodzaje bólów kostno-stawowych i bólów głowy.

5. Mama bez bólu

Trakt Porodowy SPSzW im. J. Bożego jest w pełni przygotowany do stosowania różnych form łagodzenia bólu porodowego. Stosowane są niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu (utrzymanie aktywności fizycznej, techniki oddechowe, masaż relaksacyjny, metody fizjoterapeutyczne, kąpiel wodna), jak również farmakologiczne metody łagodzenia bólu (analgezja wziewna, podawanie leków przeciwbólowych, znieczulenie zewnątrzoponowe).

Szpital zgodnie z wymaganiami standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego przy pełnym zabezpieczeniu anestezjologicznym realizuje porody w znieczuleniu zewnątrzoponowym.

 


Konkurs "Pielęgniarka/Położna roku 2016 S.P.Sz.W. im. Jana Bożego w Lublinie

02.12.2016

Profesjonalizm i wiedza w Szpitalu nagradzane

W dniu 1 grudnia 2016 w Sali Konferencyjnej w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81 Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu.

Tytuł Pielęgniarki/Położnej 2016 SPSzW im. J. Bożego r. zdobyła  Pani Monika Wójcik
II miejsce – Pani Agnieszka Gąsior-Guziak
III miejsce – Pani Zdzisława Puchała

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczestnikami mogły być pielęgniarki i położne zatrudnione w Szpitalu, typowane przez Pielęgniarkę/Położną Oddziałową i rekomendowane przez zespoły terapeutyczne, wyróżniające się pod kątem wiedzy, umiejętności i postaw etycznych.

Celem Konkursu było wzmocnienie rangi zawodu Pielęgniarki i Położnej oraz rozwijanie kreatywności i propagowanie kultury doskonalenia wiedzy.

Kandydatki odpowiadając na pytania testowe w części merytorycznej, udowodniły, że nie są im obce zagadnienia dotyczące wiedzy ogólnozawodowej, etyki czy ustawodawstwa obowiązującego w ochronie zdrowia.

W Szpitalu prowadzona jest ścieżka kariery zawodowej w pielęgniarstwie. Podnoszenie kwalifikacji, w tym kształcenie na poziomie magisterskim odbywa się przy pełnej aprobacie Dyrekcji i Naczelnej Pielęgniarki.

Ma to wymierne korzyści zarówno dla grupy zawodowej pielęgniarek (poprzez wzrost zaufania społecznego a tym samym większy prestiż społeczny), jak i dla odbiorców świadczeń pielęgniarskich (bezpieczeństwo i satysfakcja pacjentów). galeria


Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS