Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Aktualności

Pożegnanie Rady Społecznej Szpitala

31.10.2018

Rada Społeczna SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, organ doradczy i opiniujący Dyrektora, zakończyła kadencję.
Dnia 29 października 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie kadencji 2014-2018.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie wyraziła wdzięczność przedstawicielom Rady Społecznej za działania wspierające służbę zdrowia i wręczyła pisemne podziękowania za wkład w rozwój działalności Szpitala oraz pamiątkowy upominek – prace pacjentów.
Przewodniczący Rady Społecznej Pan Jacek Sobczak również podziękował wszystkim członkom Rady Społecznej SPSzW im. Jana Bożego, a także pozostałym uczestnikom obrad za czynne uczestnictwo.
Galeria


Dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację kolejnych projektów

24.10.2018

 Dnia 16.10.2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie podpisał umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektów z zakresu podstawowej  opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,

pt. „Wzmocnienie działań w zakresie dostępności i jakości usług
w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie” oraz „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie poprzez utworzenie nowych i reorganizację już istniejących świadczeń medycznych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”.

galeria

Media o nas:
kurierlubelski.pl: Szpital im. Jana Bożego planuje otworzyć nowe poradnie od przyszłego roku
lubelskie.pl: Szpital z unijnym dofinansowaniem
wyborcza.pl: W Szpitalu Jana Bożego będą nowe poradnie

 


18 października – święto Patrona Służby Zdrowia

17.10.2018

W dniu Św. Łukasza patrona pracowników Służby Zdrowia składam wyrazy uznania oraz podziękowania dla wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie za wysiłek, poświęcenie i ofiarność w wykonywaniu szczególnie ważnej i odpowiedzialnej służby na rzecz drugiego człowieka.
Proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.

Marzena Kowalczyk
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Jana Bożego w Lublinie


Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS