Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Aktualności

Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc

24.07.2018

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego decyzją Ministra Zdrowia został zakwalifikowany do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania: wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2018 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu roku 2018.

Dzięki finansowemu wsparciu MZ na zakup aparatury i sprzętu medycznego Szpital utworzy  4-łóżkową salę dla pacjentów leczonych z powodu różnych chorób, przede wszystkim z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc POChP, w której będzie prowadzona nieinwazyjna wentylacja mechaniczna. Przyczyni się to do zmniejszenia umieralności z powodu zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania.

Ponadto w ramach realizacji programu Szpital zapewni pacjentom rehabilitację pneumonologiczną w warunkach domowych.


ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE

24.07.2018

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie zaprasza na bezpłatne badania z zakresu profilaktyki raka jelita grubego i raka szyjki macicy w ramach projektów pt.: „Profilaktyka chorób nowotworowych jelita grubego w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na terenie podregionu lubelskiego” oraz „Program profilaktyki raka szyjki macicy w podregionie lubelskim” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na badanie kolonoskopowe, ze znieczuleniem zapraszamy:

  • osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

  • osoby w wieku 40 – 49 lat lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

  • osoby w wieku 25 – 49 lat, z rodziny z zespołem Lyncha.

Badania wykonujemy:

w Pracowni Endoskopowej SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie

w lokalizacji przy ul. Herberta 21 (wcześniej Kruczkowskiego).

Informacje i zapisy pod nr tel.: tel. +48 504 219 945

(od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:30).

Na badania z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy zapraszamy:

  • kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które nie miały badań cytologicznych w ostatnich 3 latach lub 12 m-cy w przypadku obciążenia czynnikami ryzyka.

Badania wykonujemy od sierpnia 2018:

w Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno-Położniczej

w Lublinie w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81.

Informacje i zapisy pod nr tel. +48 504 219 833

(od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:30).


Projekty Unijne - Cyfrowe Lubelskie - Działanie 2.1

23.07.2018

Miło nam poinformować, że 3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCLXXXIII/5631/2018

- zatwierdził listę ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz,

- wybrał projekty do dofinansowania

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie uzyskał wymaganą liczbę punktów.

 

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS