Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Aktualności

Szpitale już połączone

12.04.2022

 

 

JUŻ POŁĄCZONE

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE

I WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SP ZOZ W LUBLINIE
 

W dniu 12 kwietnia 2022 roku, realizując uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 listopada 2021 roku, doszło do połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie (podmiot leczniczy przejmowany) z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie (podmiot leczniczy przejmujący).

Pomimo zaistnienia z dniem 12 kwietnia 2022 roku formalnego połączenia szpitali żadne zmiany związane z tym faktem nie będą dotyczyły pacjentów obydwu szpitali. Działają nadal wszystkie oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, komórki zabiegowe i lecznicze w dotychczasowych lokalizacjach. Przyjęcia pacjentów odbywają się zgodnie z wcześniejszymi zapisami. Zmieniają się tylko szyldy pod którymi ci sami lekarze w tych samych oddziałach i poradniach dalej będą przyjmować pacjentów.

W wyniku połączenia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie wstąpił we wszystkie prawa, obowiązki oraz zobowiązania podmiotu leczniczego przejmowanego. W związku z powyższym stał się z mocy prawa stroną wszystkich umów i stosunków zobowiązaniowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, który z dniem połączenia został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego.

Niniejszym informujemy również, że wszelka korespondencja dotycząca działalności połączonych szpitali od dnia 12 kwietnia 2022 roku powinna być przekazywana na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin


Mobilny Punkt Pobrań

31.03.2022

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z dnia 25.03.2022 r. oraz decyzją NFZ informujemy, iż od dnia 01 kwietnia 2022 r. przestaje funkcjonować Mobilny Punkt Pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji przy ul. Mieczysława Biernackiego 9.

 

Dyrekcja Szpitala


Mobilny punkt pobrań

28.02.2022

„Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że
Mobilny Punkt Pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w lokalizacji przy ul. Mieczysława Biernackiego 9 w Lublinie od dnia 01.03.2022 r. będzie pobierał wymazy codziennie w godzinach 09.00 – 13.00”.

Informacja

 


Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS