Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Administracja - ul. Biernackiego 9

Sekretariat

Telefon - 81 740-20-39

Kancelaria

Telefon - 81 740-89-90

Dział Kadr, Płac i Szkoleń

Kierownik mgr Katarzyna Bill-Zamojska

Telefon - 81 740-89-87

Dział Organizacji i Świadczeń Zdrowotnych

Telefon - 81 740-22-47

Sekcja Statystyki Medycznej, Dokumentacji i Rejestracji Chorych

p.o. Kierownik mgr Dorota Góra

Telefon - 81 740-82-90

Sekcja Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Kierownik mgr Grzegorz Majcher

Telefon - 81 760-42-83

Dział Jakości

Telefon - 81 740-83-36

Dział Finansowy

Telefon - 81 740-89-89

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik mgr Anna Karnas

Telefon - 81 760-41-03

Inspektor Ochrony Danych (dawniej ABI)

mgr inż. Janusz Słomka

email:
Telefon - 81 740-89-96

Zespół Radców Prawnych

dr prawa Marzena Kucharska- Derwisz
mgr Marta Podgórska

Telefon - 81 740-82-91

Dział Informatyki

Kierownik mgr Mariusz Musiatowicz

Telefon - 81 760-41-10 lub 81 740-42-73

Zespół ds. BHP

Telefon - 81 740-89-80

Dział Inwestycji i Administracji

p.o. Kierownik Dariusz Baran

Telefon - 81 740-89-80

Dział Techniczno - Gospodarczy

Kierownik  Ewa Harasim

Telefon - 81 740-25-76

Dział Żywienia

Kierownik  Jolanta Malm

Telefon - 81 740-42-69

Dział Higieny Szpitalnej i Epidemiologii

Kierownik mgr Barbara Nowikowska

Telefon - 81 740-83-84

Inspektor ds. Ochrony P/poż

Telefon - 81 740-42-44

Specjalista ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

Telefon - 81 740-89-96

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS